[Interessante vergelijking van arbeidsomstandigheden.
Wat zou Lodewijk deWaal hiervan vinden?]

Een financieel analist bekijkt de acties van de vakbonden. En is verbijsterd.

Beschamend is het te zien hoe de vakbondsbestuurder het volk stroop om de mond smeert en suggesties wekt, die er niet zijn. Triest is het om een debat tussen De Waal en De Geus te volgen, waarin het alleen nog maar gaat over: ‘zo snel mogelijk stoppen met werken’, ‘geheel of gedeeltelijk niet meer kunnen werken’, ‘vroegpensioen’, ‘levensloopregeling’, als het maar vooral gaat over het tot cult verheven nietsdoen.

Aderlating
Bedroevend is het om 200.000 mensen te zien demonstreren, voornamelijk tegen zichzelf. We willen allemaal een hoger vrij besteedbaar inkomen. We wensen allen meer uit de ruif te eten, terwijl we dondersgoed weten waarom de ruif schaars gevuld is. De op ons afstormende vergrijzing en de verplaatsing van een groot gedeelte van onze maakindustrie maken deze wens oninvulbaar. Een kwart van de maakindustrie heeft het afgelopen decennium ons land verlaten. Deze aderlating is opgevuld door versterking van onze logistieke functie (doorvoerhaven), maar levert slechts 15 procent op van de toegevoegde waarde van eigen productie.

Pensioenleeftijd
In mijn geboortejaar 1958 lag de verhouding tussen belastingbetalers en overheidsafhankelijke inkomens op 12:1. In Nederland is deze verhouding nu 2:1. En de vergrijzingsgolf komt er nog aan!

Indien we zowel in dienstjaren als in arbeidsduur (per jaar) niet langer gaan werken, dan loopt deze verhouding richting 1:1. We werken maar 1350 uur per jaar, terwijl de Amerikaan daar 1750 uur en de Chinees zelfs 2100 uur tegenoverstelt. Bismarck stelde eind 19e eeuw de regel in dat mensen met 65 jaar met pensioen gaan. Die leeftijd haalde de gemiddelde arbeider nauwelijks. Nu is de gemiddelde leeftijd 79 jaar. Met welk heilig recht mogen we in Nederland met gemiddeld 61 jaar met pensioen?

Ingrijpen
Bevreemdend is het dat Haagse politici niet in staat zijn aan de achterban duidelijk te maken wat er werkelijk speelt op economisch en demografisch vlak. In Duitsland is men nu wel zover om te begrijpen dat een nieuwe koers moet worden ingeslagen. De ingrepen in het sociale stelsel zijn er vele malen forser en worden nota bene door een socialistische regering ingevoerd. Vooral in Duitsland is men tot de overtuiging geraakt dat de ‘wig’, het verschil tussen bruto- en netto- inkomen, te groot is geworden en het economisch leven dermate frustreert dat ingrijpen noodzakelijk is.

Uurloon
Hoe is dat bij ons? Het gemiddelde uurloon bij ons bedraagt ¤ 23,20. Niet ver bij ons vandaan doen de Tsjechen het voor ¤ 4,30 per uur en de Balten voor ¤ 2,75. In Roemenië blijft van het uurloon slechts ¤ 1,00 over.

Maar wat ziet ‘jan modaal’ van deze ¤ 23,20 terug? Wat kunnen wij ons veroorloven met dit riante salaris? Van dat bedrag gaat ¤ 10,30 op aan pensioenkosten en sociale lasten. Van het brutoloon van ¤ 12,90 dat resteert, neemt minister Zalm 35 procent tot zich (Inkomstenbelasting). Dus blijft netto aan de haak ¤ 8,40 over. Daar gaan nog vaste lasten af (gemeentebelasting e.d.), waardoor ons vrij besteedbaar inkomen per gewerkt uur zakt richting ¤ 7,00 per uur. Alleen de hypotheekrenteaftrek biedt voorlopig nog enig soelaas. Na betaling van verzekeringslasten en schoolgeld resteert niet veel meer dan het bruto uurloon in Tsjechië. Van die ¤ 23,20 blijft een te groot deel ergens hangen. Zoveel, dat veel van onze industriële activiteiten zich snel uit de voeten maken naar goedkopere oorden.

Orwell
De reden van demonstreren is de in het achterhoofd knagende frustratie, veroorzaakt door lieden in het bedrijfsleven en bij de overheid, die aan grove zelfverrijking doen. Ahold is daar het boegbeeld van. Maar ook in de departementen van onderwijs en economische zaken huizen legio ambtenaren die elkaar onterecht bonussen toeschuiven. Hun aantal is zo fors dat de minister niet weet hoe dit varkentje te wassen. Wellink, baas van De Nederlandse Bank, mag gedekt door collega’s, zichzelf een riante pensioenregeling toe-eigenen zonder dat Zalm daar een stokje voor steekt. Diezelfde Wellink hield recent nog een pleidooi voor de noodzaak langer te werken. Niet voor hemzelf, hij mag op 62-jarige leeftijd met pensioen. Zoiets zit de mensen dwars en prikkelt de toch al grote onvrede.

In Animal farm van George Orwell ruiken paard en muilezel dat ze uitgebuit worden door de heersende varkens. Het zijn de politici die de gewone burger niet het gevoel geven dat hun belangen uitputtend worden verdedigd. Politici, ook ter linkerzijde, laten het beeld achter ook tot de meevretende varkens te behoren.

We zullen elkaar met respect, open vizier en eerlijke argumentatie moeten toespreken. Er staan dusdanig moeilijke vraagstukken op ons te wachten, die geen goedkope retoriek vermogen.

** * * * * * * * * * * * *
Katholiek Nieuwsblad , 15 oktober 2004, door Reginald Melchers
Met dank aan WJG die ons dit toestuurde.

1 REACTIE

  1. Je kan echt wel bijvoorbeeld poolse werknemers in dienst nemen voor een loon < het minimumloon. Je verloont deze werknemers voor het minimumloon en je betaald ze per kas uit. Je betaalt natuurlijk maar de helft van het netto loon uit en de andere helft steek je als ondernemer in je eigen zak ter compensatie voor het kaal-pluk-beleid van onze regering. Je hebt zo de maximale loonkosten aftrek en je hebt ook nog eens recht op afdrachtvermindering lage lonen. Kassa!!

Comments are closed.