Een groep van 200 Europese rechters en juridische experts van de “European democratic Judges Association” komen op een vergadering in Frankrijk tot de conclusie dat de import van de Amerikaanse “security culture” mensenrechten en vrijheid in gevaar brengt.

Als die (vak)mensen al tot die conclusie komen, moeten we dan niet extra voorzichtig worden?
Krijgt de dame gelijk die bij de grootscheepse arrestatie in Utrecht zei:”Je loopt tegenwoordig een grotere kans dat je door de overheid wordt overvallen dan door terroristen!”

Veel van die import van security import komt ook uit de EU verplichtingen.
Daarom toch maar: “EU – NEEN!”