Dat is een uitspraak van Rocco Buttiglione die niet in de Commissie van de EU geduld werd omdat hij katholiek is. Katholieken vinden homoseksualiteit een zonde.
Velen, wij ook, zijn het daar niet mee eens.

Buttiglione wees terecht op een andere consequentie:”Dit zal leiden tot het moment waarop mensen geen professor of leraar mogen worden omdat ze katholiek zijn.”
Ook noemde hij het gevaar van de ” freemason ocult powers which control Europe”. Wat weet hij dat wij niet weten?
Waar we echter op wijzen, is dat dat betekent dat er in die hele Commissie geen enkele katholiek mag zitten. Ook niet op een ader departement, want ook van daaruit worden beslissingen beïnvloed.
Dat zegt men echter niet. Er zijn dus helemaal geen katholieken in die Commissie of er zitten huichelaars in.
Een zeer onprettig gevoel, dus werk aan: “EU – NEEN!”

4 REACTIES

 1. Hallo

  Ik heb een aantal vragen waar ik antwoord wil hebben maar op een of andere manier niet krijg. Het gaat over vrijmetselaars. Iedereen weet dat er op deze wereld vrijmetselaars zijn die hoger staan dan wereldleiders. De vragen die ik hierover heb : waarom wordt er ondanks dat iedereen ervanaf weet toch zo vaag over gedaan. en waarom worden er dingen in de doofpot gestopt
  ik bedoel iedereen weet ervanaf maar toch worden er dingen gewoon verzwegen en niemand durft erover te praten of te vragen, wat is hier aan de hand in deze wereld!!!! ik hoop hiermee dat ik een beetje meer duidelijkheid krijg hoe bepaalde dingen in elkaar zitten.

 2. dat komt omdat vrijmetselaars duivelsaanbidders zijn en over de hele wereld regeren.zelfs de VN heeft het logo van de duivel.BUSH is een vervent aanhanger van de vrijmetselaars maar doet alsof hij christen is.als hij toe zou geven dat hij lucifer aanbidt dan zou hij veel steun verliezen.vrijmetselaars geloven in 1 oog[de duivel] en worden rijkelijk door hem beloont.vrijmetselaars hebben altijd goed betaalde banen en macht.maar op de dag des oordeels zullen ze door ALLAH gestraft worden.ze hebben hun ziel verkocht aan de duivel.

 3. Homoseksuele gevoelens en ‘n wáre Christen* zijn.

  Wij lezen in Matthéüs 1:21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS [JEZUS betekend: Jahweh is Redding]; want Hij zal Zijn volk [Zijn uitverkorenen] zalig maken van hun zonden.
  in 1 Petrus 2:11 lezen wij: Geliefden [Zijn uitverkorenen], ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel,
  Van Paulus in Galaten 5:16-17 lezen wij aan de uitverkorenen: Maar ik zeg: wandelt door de Geest, en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt.
  En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. (Romeinen 8:8)

  *Een wáre Christen is uit God de Vader geboren, van boven. Wij lezen in Johannes 1:13: niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

 4. [3] Er zijn veel mensen die naar de naam van Christus genoemd willen worden om wat voor reden dan ook maar een wáre Christen is uit God geboren en is gehoorzaam aan Gods Wetboek de Bijbel, en dient God naar Zijn welbehagen. Wij lezen over valse Christenen in 2 Corinthiërs 11:13-14: Want zulke mensen zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.

Comments are closed.