Op 20 november verscheen in de boekhandel het boekje van Martin Dessing, getiteld:
“De euro-ramp treft ons allemaal” (Uitg. Aspekt). Daarin beschrijft hij op onthutsende wijze, hoe de politici de euro hebben doorgedrukt en waar het huidige Europese beleid op uitdraait.

Hij beschrijft o.a.:
1) hoe onder het kabinet Lubbers III in februari 1992 het verdrag van Maastricht tot stand kwam.
Citaat uit de preambule: “Bij dit verdrag richten de Hoge Verdragsluitende Partijen een Europese Unie op. Dit verdrag markeert een nieuwe etappe in het proces van totstandbrenging van een steeds hechter verband tussen de volkeren van Europa waarin de besluiten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen.”

Als gevolmachtigden van het staatshoofd treden op: toenmalig min. v. financiën Wim Kok en min v. buitenlandse zaken Hans v.d. Broek.

Let op de zinsnede: “waarin de besluiten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen.”

2) Hoe de verantwoordelijke Europese politici deze voor de burger uiterst belangrijke beslissing, toen het ging over de invoering van de euro, volledig aan hun laars lapten;

3) Hoe Wim Kok en Wim Duisenberg Nederland de euro “door de strot duwden” zonder, dat daarvoor zelfs maar een door beide parlementen goedgekeurde (grond)wetswijziging werd aangenomen en hoe er toch geen referendum kwam, ondanks de plechtige besluiten van het verdrag van Maastricht;

4) Hoe de Duitsers Helmuth Kohl en Theo Waigel de Duitse goudvoorraad opwaardeerden om aan de toetredingscriteria van de EMU te voldoen;

5) Hoe de omwisselingskoersen van de euro voor Duitsland en Nederland veel te hoog uitvielen;

6) Hoe het gespaarde pensioenbedrag van 1100 miljard tot de helft in waarde daalde en de pensioenbeheerders, politici, topbankiers, etc. zich lieten belonen met salarisverhogingen in de orde van minstens 30%;

7) Hoe Duisenberg en Zalm een tv-discussie met de hooggeleerde Arjo Klamer weigerden aan te gaan;

8) Hoe Bolkestein alleen voor stofzuigers een garantie wilde afgeven, maar niet voor het stabiliteitspact;

9) Hoe de zwakke Europese economieën hun staatsschulden goedkoop op de rijkere landen konden afwentelen;

10) Hoe de zwakkeren in de samenleving (ouderen en gehandicapten) het slachtoffer geworden zijn;

11) Hoe de pensioenstelsels van landen als Frankrijk en Italië, die nooit een cent pensioengeld hadden gespaard ten koste van de andere tot stand komen;

12) Hoe de Nederlandse Bank in stilte zo’n 20% van zijn goudvoorraad verkocht.

13) Hoe uitkeringsgerechtigde allochtonen worden betaald;

14) Hoe zacht de euro bleek te zijn direct na de introductie in 2002;

15) Hoe een Europese grondwet zal leiden tot een geharmoniseerd belastingstelsel onder Brussel;

16) Hoe Paul van Buitenen de fraude in Brussel bewijst en daarvoor tegen de zin van Wim Kok toch stiekem onderscheiden wordt;

17) Wie de euromiljonairs zijn;

18) Hoe hoog de reële inflatie is;

19) Wie de slachtoffers zijn van de euro-truc;

20) Wat de consequenties zijn van een verdere uitbreiding van Europa met nieuwe lidstaten.

Dit boek geeft een goede indruk van de werkwijze van onze “ambitieuze” politici om aan hun gerief te komen. Het alarmeert de lezer voor de blanco-cheque van de Europese “Grondwet”.

Prijs: 14,95 euro.

Op donderdag 25 november zal Prof. Erik Jurgens een lezing houden over de rol van de nationale parlementen in het toekomstig Europa.
Plaats: ’t Nieuwe Kafe aan de Dam, ingang Eggertstraat 8 Amsterdam
Aanvang: 20.30 u. Toegang gratis.

2 REACTIES

  1. Nou michael, daar ben ik het niet mee eens.
    ik ben homo en voel me hier veilig in nederland!!

Comments are closed.