Mythevorming is een machtig wapen van machtswellustelingen. Op deze site zijn zo nu en dan diverse voorbeelden van mythevorming en machtsmisbruik te vinden. Hoe verloopt het proces van mythevorming en welke mythes worden vandaag de dag zoal in stand gehouden en door wie ?

Mythevorming begint bij beeldvorming. We kunnen qua opzet vier soorten mythen onderscheiden:
1. Er is een probleem met maatschappelijke consequenties;
2. Er wordt een schijnprobleem omgedoopt tot reeel probleem;
3. Er wordt een reeel probleem gecreeerd.
4. Er wordt een schijnprobleem gecreeerd, dat vervolgens tot reeel probleem wordt omgedoopt.

Het veld van de mythen overziende kan de volgende voorlopige opsomming gemaakt worden:
1) Militair: Er is een bestaand fysiek vijandsbeeld. Dit beeld wordt eenzijdig gevoed door de machthebber. Hij sensibiliseert de massa met oorlogsretoriek en -propaganda en concentreert de publieke aandacht op een vermeend direct gevaar.
Voorbeeld: Saddam Hoessein zou massavernietigingswapens bezitten, die direct ingezet zouden kunnen worden tegen Amerika.
De firma Halliburton sleepte dank zij de Amerikaanse Regering voor 13 miljard USD aan Amerikaans-Irakese orders binnen.
Voormalig President Eisenhower waarschuwde voor het Militair-Industrieel complex.
De Iraakse casus is een duidelijk voorbeeld van (gewelddadig) extreemcollectivisme, dat men vanuit die optiek fascistisch zou mogen noemen.
Zie: http://july.fixedreference….

2) Geofysisch: Er wordt een mogelijk toekomstig gevaar gesignaleerd. De massa wordt door de machthebber zonder voldoende motivering opgeroepen zich op de bestrijding ervan in te stellen en zijn gedrag aan te passen. Uiteraard worden speciale belastingmaatregelen genomen.
Voorbeeld: Klimaatverandering noodzaakt tot het verminderen van CO2-emissies het aangaan van economisch nadelige verplichtingen en het verhogen van belastingen.

3) Medisch/farmaceutisch: Er breekt door welke oorzaak dan ook een “epidemie” uit. De ziekteverwekker wordt niet geïdentificeerd, noch gediagnosticeerd, maar medische behandeling lijkt aan te slaan. Bevolkingen worden massaal ingeënt dan wel “behandeld”. De omvang van de schade wordt nooit bekend, maar de mythevorming gaat door.
Voorbeeld: HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt.
http://www.sickofdoctors.ad…

http://www.virusmyth.net/ai…

4) Agrarisch: gentechnologie zal het wereldvoedselprobleem oplossen: daar zijn geen aanwijzingen voor, er zijn wel risico’s. Maar de monopolisten krijgen alle wettelijke ruimte om hun wanprodukten wereldwijd aan de agrarische sector op te dringen: de boer is tot instrument gemaakt in handen van de samenzwerende extreemcollectivisten: overheid en groot-industrie.

5) Economisch: misbruik middels theorie van Keynes. Door kapitaalsinjecties zou de overheid de economische groei kunnen stimuleren. De gewone man wordt verteld, dat de economische groei het gevolg is van overheidsbeleid. Deze mythe wordt wereldwijd actief door overheid en media verspreid.

6) Religieus: God en Allah zijn almachtig en bestieren de wereld. De duivel moet bestreden en de ongelovige bekeerd worden. Wie zijn leven opoffert, wordt een heilige martelaar.

De reli-industrie bloeit welig als gevolg van vervreemding van de mensheid van de rede (ratio).

7) Juridisch: Mensenrechten worden geclaimd alsof het natuurrechten zijn. Maar deze mensenrechten zijn niet opeisbaar en gaan ten koste van anderen. Het is utopistisch, maar ze worden in de universele verklaring van de rechten van de mens uitgeroepen door de Verenigde Naties. Idem wat betreft gezondheidsrechten uitgeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Geen protest hoorbaar.
Zie artikel “De utopie van de Mensenrechten” door Frank van Dun: http://www.libertarian.nl/N…

Deze korte opsomming toont aan, dat in alle gevallen sprake is van grootschalige en ernstige misleiding dan wel opruiing van het publiek, door politieke en/of bureaucratische en/of religieuze instellingen, waarbij in het Westen de media een cruciale rol spelen.

Daarnaast speelt altijd een bepaalde beroepsdiscipline meestal een (pseudo-)wetenschappelijke discipline, omgekocht door overheid of monopolistisch grootkapitaal, een rol (men spreekt ook wel van wetenschappelijke prostitutie of scientisme).

Wij stellen ons hier dan ook tot de taak mythes en mythevorming te allen tijde te ontmaskeren en aan de kaak te stellen.

2 REACTIES

  1. ben je dom ofzo met je “YKSF7nvA2h CrvyFSKQFyTN eAGGs8jDyI”!!!

    ps: mythen zuigen!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comments are closed.