Na de moord op Theo van Gogh wordt er weer uitgebreid gediscussieerd over de vrijheid van meningsuiting, en daaraan verbonden, over discriminatie. Daarbij blijkt steeds weer dat de discussianten het over verschillende facetten hebben en het daardoor ook niet eens worden.
Het gevolg is een steeds grotere onvrijheid door de extra wetten die dan door politici worden gemaakt.

DISCRIMINATIE betekent onderscheid maken, voorkeur of afkeur bepalen. Iedereen is constant bezig met keuzes en geeft daardoor voorkeur aan het één boven het ander.
De discriminatie in de actuele gesprekken heeft betrekking op de manier waarop mensen van verschillende soort met elkaar omgaan.En dat dan vooral nog toegespitst op mensen van verschillende komaf of verschillend ras. (Is ethnische groepen meer politiek correct?)
We kunnen voorop stellen, dat het verschillend behandelen van verschillende personen uitsluitend en alleen omdat ze bijvoorbeeld een andere huidskleur hebben, minderwaardig is, en vaak getuigt van een eigen minderwaardigheidscomplex.
Als een disco iemand niet binnenlaat OMDAT hij bruin is, maar iemand die blank is wel, is dat te verafschuwen, af te keuren.

Maar, libertarisch gezien, mag de eigenaar dat onderscheid wel maken. Hij mag zelf bepalen wie hij in zijn tent binnenlaat. Net als hij alleen maar blonde meisjes hoeft binnen te laten als hij dat wil. Het is niet aan een ander, en dus ook niet aan de overheid, om hem te dwingen ook anderen binnen te laten in zijn eigendom. Net zo als iedereen zelf mag bepalen wie hij in zijn huis binnenlaat.
Nogmaals, dit is niet bewonderenswaardig, en persoonlijk zou ik zelf ook niet naar die tent gaan als medemensen om hun kleur zouden worden geweigerd.
MAAR, we leven nu in een maatschappij waarin de feiten zijn dat er door een bepaald soort mensen, waaronder vaak Marokkanen genoemd worden, procentueel veel misdaad wordt begaan. (De oorzaak daarvan is een ander onderwerp).

Als je dan als disco-eigenaar ervaren hebt dat elke keer als je die bepaalde soort mensen binnenlaat, je problemen hebt, kan ik me voorstellen dat je dan na zoveelste keer het veiliger vindt om die soort maar niet meer binnen te laten.
Dat is een andere reden dan iemand niet toelaten om zijn kleur.
Dit is problemen voorkomen en de andere gasten beschermen.
De eigenaar moet dit mogen!
En de overheid heeft daar niets mee te maken.
Dat de overheid zich daar nu wel mee bemoeit, en de eigenaar straft als hij een vrije keuze doet, is een grote ingreep in de persoonlijke vrijheid van ieder individu.

En het ingrijpen in de persoonlijke vrijheid van mensen is een van de hoofdredenen waardoor we in de huidige situatie terechtgekomen zijn.
Dit begrijpen, en ieder mens het recht geven op zijn eigen leven en eigendom is een eerste en een noodzakelijke stap naar een betere maatschappij.
——————
Op http://www.libertarian.nl vindt u uitgebreide degelijke beschouwingen over dit onderwerp. Onder andere van schrijvers als Harel Beckman, Walter Block, Nathaniel Branden, Paul Cliteur, Bart Croughs, Frank van Dun, Wendy McElroy, Jan Narveson, Butler Shaffer, Dirk Verhofstadt en vele anderen.