Na de handweigering hebben we nu in dit land de doodwens.
Een moslim-leraar zegt in een TV programma van Andries Knevel dat hij wenst dat Wilders vlug dood gaat.
En dan barsten de protesten los.

Ook hier weer zijn het vooral de emoties die een rol spelen, en de nuchtere analyse is dan ver te zoeken.
Om een paar facetten te noemen:

–De “gedachte” die bij iemand opkomt dat hij de ander graag dood zou zien, is een onbewust proces. Iets dat je niemand kwalijk kunt nemen.
–De “wens” die iemand heeft, ontstaat uit een oorspronkelijke gedachte. Dit verloopt grotendeels onbewust totdat je het als concrete wens gaat koesteren.
Tot zover is er niet iets gebeurd dat je echt slecht kunt noemen. Ook al is er in de bekende 10 Geboden een verbod op “slechte gedachten”. Toen we (lang geleden) in schoolverband gingen biechten, moesten we onze slechte gedachten opbiechten. Dat ging dan altijd over onkuisheid. Dat was dan ook meestal geen probleem, totdat de kapelaan vroeg wat je dan precies gedacht had!
Als iedereen die wel eens iets slechts gedacht heeft in de gevangenis moest, konden we wel een groot hek om Nederland zetten!

–De wens “uitspreken” is een stap verder. Natuurlijk mag dat in het kader van de vrije meningsuiting. Maar het is niet altijd fatsoenlijk om alles te zeggen wat je denkt. Voorbeelden daarvan hebben we in voorgaande stukjes al diverse malen genoemd. Dat gaat om het verschil tussen fatsoen en strafbaar. Bij strafbaar komt altijd de overheid te pas.

–“Verkondigen op TV” is weer een stap verder. Hier kunnen grotere consequenties aan vast zitten. Het zal geen verrassing zijn voor Geert Wilders; hij weet al lang dat er mensen rondlopen die dat wensen. Net als er velen rondlopen die bvb de dood van George Bush wensen, of van Mugabe.
Maar zoals de toestand zich nu in Nederland ontwikkeld heeft, kan het wel voor lieden die echt tot de moord willen overgaan, een rechtvaardiging of een aanmoediging zijn.
Op zijn minst is het daarom onverstandig om dat te doen.

–Het meest onverstandig is in dit geval de interviewer Andries, die het tot deze uitspraak op TV heeft laten komen. Hij had verstandiger moeten zijn.