Enkele weken geleden heb ik een uitnodiging van de Vereniging Democratisch Europa, waarvan ik geen lid ben, ontvangen en op deze site gezet. De vraag was, of er gelegenheid tot het stellen van vragen en een discussie zouden plaatsvinden. Op die vraag heb ik enkele dagen geleden antwoord van het bestuur van de VDE ontvangen.

De uitnodiging luidde:
“UITNODIGING
Het bestuur van de Vereniging Democratisch Europa (VDE) heeft het genoegen U uit te nodigen voor de VDE-Europalezing:
TERUG NAAR DE NATIONALE PARLEMENTEN
door: Prof. mr. E.C.M. Jurgens, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (PvdA-fractie)
Over de plaats van de nationale parlementen in de Europese architectuur in verband met de totstandkoming van de Grondwet voor Europa.
Datum: donderdag 25 november 2004
Aanvang: 20.30 (zaal open vanaf 20.00 uur)
Plaats: Eggertzaal, ingang via ’t Nieuwe Kafé, Dam, Amsterdam.
(…)”
Jan Willem Sap, bestuurslid van de Vereniging Democratisch Europa, berichtte mij dezer dagen het volgende:
“Na de lezing van de heer Jurgens zal de heer Kapteyn, voorzitter van de VDE, mensen gelegenheid geven vragen te stellen en gelegenheid geven tot discussie.”
Ook U, belangstellende lezer, bent dus bij deze uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst.
Enkele kritische klassiek-liberalen zullen van deze gelegenheid gebruik maken, het EU-monster aan de tand te voelen.