De EU-3, Duitsland, Frankrijk, Engeland hebben afgesproken wat de andere EU landen moeten doen ten opzichte van de nucleaire ontwikkelingen in Iran.
Zij zeggen het, de rest, inclusief Nederland volgen.
Wilt u dat nu echt? Wij niet! Zelfs als het in een enkel geval toevallig de juiste beslissing zou zijn.
Daarom, doe je best om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven.
Begin bij het komend (??) referendum met “EU _ NEEN!