Sinds 2 november 2004 treedt het kamerlid Mevrouw Ayaan Hirsi Ali niet meer op als volksvertegenwoordigster. Volgens kamervoorzitter Weisglas blijft zij vrijwillig weg. “Ik kan mij voorstellen, dat zij na de moord op de Heer van Gogh tijd nodig heeft om tot zichzelf te komen”, aldus de kamervoorzitter. Hij ontkent geruchten uit haar omgeving, dat haar de mond gesnoerd wordt.

De bekende Leidse jurist publicist Afshin Elian maakte echter gisteravond in Nova bekend, dat dit onjuist is en dat haar afwezigheid wel degelijk onvrijwillig is.

Het is van het allergrootste belang, dat hierover zo spoedig mogelijk officieel uitsluitsel gegeven wordt. Immers, de Tweede Kamer telt 150 onafhankelijke volksvertegenwoordigers.
Er dient dan ook zo spoedig mogelijk vastgesteld te worden, wat hier aan de hand is, of de democratische rechtsstaat op dit moment in feite effectief wordt geboycot of niet en of zijn functioneren feitelijk voor onbepaalde tijd is opgeschort.

Het kan niet zo zijn, dat de burgers over deze voor de democratische rechtsstaat essentiele zaak door de verantwoordelijke autoriteiten in het onzekere worden gelaten, zoals nu gebeurt.

Onze steun gaat uit naar Mevrouw Ayan Hirsi Ali en we hopen, dat zij spoedig in de gelegenheid zal zijn haar parlementaire werk voort te zetten.