De NRC meldt vandaag in een interview met haar dat Hirsi Ali werkt aan een vervolg op de film Submission.
Submission was de geruchtmakende film die zij met Theo van Gogh heeft gemaakt. Deze film wordt vaak genoemd als één van de redenen die de moordenaar van Theo tot zijn daad hebben gestimuleerd.

Submission I ging vooral over de onderdrukking en mishandeling van de vrouw in de islam. Het tweede deel zal gaan over de onderdrukking van het individu in de islam.
De ondertitel van de film is Shortcut to enlightenment. Hirsi Ali zegt: “Ik wil moslims de korte weg wijzen naar de Verlichting”,
Dit kan een bijzonder interessante film worden. Niet alleen voor moslims. Ook in de normale Nederlandse maatschappij is het individu al zover onderdrukt, dat er maar weinig echte vrijheid meer over is. (Los van het feit of Nederland nog één van de minst erge landen is; dat is een andere discussie). Er is in Nederland praktisch niets waar de overheid zich niet mee bemoeit.
We kijken met belangstelling uit naar het verschijnen van die film en we vragen ons al af in hoeverre die ook Nederlanders zal stimuleren om naar de NL-situatie te kijken en zich niet alleen af te zetten tegen moslims.

Afhankelijk van de uitvoering, is het nuttig te overwegen in hoeverre we daar op kunnen inhaken. Er is namelijk heel veel belangstelling voor Hirsi Ali en haar werk. Terecht of onterecht, die belangstelling is er.
Zie ook een vorig artikel op deze site over Submission I, op 31 augustus, dat nu al zowat 3000 keer gelezen is!
https://www.vrijspreker.nl/b…