In deze tijd van het jaar worden er vooral in het zuiden van Nederland herdenkingsbijeenkomsten gehouden voor de bevrijding die 60 jaar geleden plaats vond.
Veel aandacht gaat daarbij uit naar de in Nederland gesneuvelde soldaten uit Polen.
Daarbij worden heel veel mooie woorden van dankbaarheid gesproken. Tot en met de koningin nemen “hoogwaardigheidsbekleders” deel aan die herdenkingen. Wij zijn dankbaar en zullen de gebrachte offers nooit vergeten.
Maar als in de zomer Poolse werkers naar Nederland komen om asperges te steken of fruit te plukken om daardoor in hun onderhoud te voorzien, dan mag dat niet. Dan worden ze opgejaagd en verdreven.
Mooie dankbaarheid!
Een staaltje van politiek pragmatisme en hypocrisie!