Het ministerie VROM en minister Sybilla Dekker en staatssecretaris Pieter van Geel organiseren op Internet een enquête over hoe we in Nederland moeten omgaan met ruimte, wonen en het milieu.
Heeft het zin om die in te vullen en te trachten libertarische ideeën onder hun aandacht te brengen?

Sybilla Dekker heeft wel een paar positieve besluiten genomen. Zij zou mogelijk ontvankelijk kunnen zijn.
Pieter van Geel draaft te veel door met zijn onder andere zijn Kyotobeleid. De vraag is of hij wel naar rationele argumenten kan luisteren.
Zelf twijfel ik of het zinvol is, maar kwaad kan het ook niet. Zeker als er meerdere dezelfde libertarische opmerkingen komen.
Laat eens horen wat u denkt: meer propageren of vergeten?
———————————————————–
Hier volgt nog de aankondiging op de VROM site:
U heeft vast wel een mening over geluidsoverlast, asbest of zwerfafval! En over hoe we in Nederland moeten omgaan met ruimte, wonen en het milieu? Geef uw mening door aan minister Sybilla Dekker en staatssecretaris Pieter van Geel van VROM!
Doe mee met de nationale VROM-enquête en geef uw mening over de dingen die u van belang vindt, en of VROM daar voldoende aandacht voor heeft. Dit is de eerste stap. Hierna kunt u ook meedoen aan één van de vier regionale publieksbijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten worden de resultaten van de nationale VROM-enquête besproken. Waarom hebben deze onderwerpen prioriteit? En welke concrete problemen spelen bij deze onderwerpen? Met welke problemen moet VROM volgens u aan de slag?
U kunt zich op de publieksbijeenkomsten opgeven om samen met beleidsmakers van VROM aan de slag te gaan om oplossingen te vinden voor de problemen.
Nederland is klein. Denk groot. Denk mee!
Maak even tijd voor nieuw beleid en doe mee met de nationale VROM-enquête!
Staatssecretaris Van Geel: ‘Laat uw stem horen’