Justitie en politie gaan onderzoeken of allochtone dienstverleners, zoals ambtenaren of tolken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, gevoeliger zijn voor corruptie dan autochtone dienstverleners.
Dit bericht uit NRC van vandaag roept de vraag op:
Wie is er nu bezig met het in stand houden van discriminatie?
Wordt het volgend onderzoek of vrouwen meer fraude plegen dan mannen?
Of Friezen meer dan Limburgers?

1 REACTIE

  1. Ambtelijke corruptie.
    De Nederlandse rechtsorde en haar stuctuur wordt ernstig aangetast door
    coorupte ambtenaren.
    Jammer dat deze ambtenaren nog beschermd worden.

Comments are closed.