Zoals herhaaldelijk op deze site wordt gedemonstreerd, weigert het politieke establishment categorisch zich iets aan te trekken van de essentiele vragen, die onder de bevolking leven, maar die helaas niet op de juiste plaats en/of op het juiste moment gesteld worden. Een van die vragen is, hoe het in Allah’s naam mogelijk is, dat de godvrezende christelijke regeringsleider in de tijd van de baas (het parlement), de goddeloze pseudo-liberale beschermengel van het internationale corporatisme, Neelie Kroes, ‘met alle geweld’ op de post mededinging van de commissie van Barroso wil parachuteren.

Men zou toch op zijn minst mogen verwachten, dat deze christelijke premier, deze apostel van Allah, Turkse marionet, daarvoor verantwoording bij de Tweede Kamer zou behoren af te leggen, temeer, daar de benoeming van Neelie op zijn zachtst gezegd zeer omstreden is. Maar de vraag, waarom de Tweede Kamer en speciaal de eigen CDA-kerk deze theocraat niet ter verantwoording roept, is nog steeds niet gesteld en zal waarschijnlijk ook niet worden gesteld.

Een tweede prangende -wel door de media, maar niet door de Tweede Kamer gestelde- vraag is, waarom de mullah-premier zich pas twaalf dagen na de moord op Theo van Gogh op het politiebureau van de Linnaeusstraat meldde om van zijn belangstelling blijk te geven voor de dienaren van Hermandad. ‘Mosterd na de maaltijd’ hoorde je iedereen denken. Het antwoord mochten de kijkers van de tv-journalist vernemen: de christelijke mullah had allerlei dringende Europese zaken te regelen en had dus gewoon geen tijd gehad, punt. Geen commentaar.

Wij hebben wel commentaar: de godvrezende dienaar van Allah, mullah Balkenende, deze kameleon, heeft het te druk met het spreiden van zijn Europese hemelbed om zich met pietluttigheden als zijn eigen nationale verplichtingen als premier en de gevolgen van politieke moorden bezig te houden. Wij dagen de Tweede Kamerleden individueel uit deze ‘regeringsleider’ amateurmullah, hierover alsnog aan te tand te voelen.

Wij spreken in ieder geval onze welgemeende waardering uit naar die politiemensen (en hun gezinnen), die met gevaar voor eigen leven desondanks dagelijks proberen de veiligheid van de samenleving te bevorderen.

Voor rechtstreekse klachten aan het adres van Balkenende zie:
http://www.premierbalkenend…
CV: http://www.regering.nl/bewi…