Niet Links en Niet Rechts, maar Libertarier!
De laatste tijd wordt er weer veel gepraat/geschreven over de politieke stromingen in de maatschappij en de aanduiding links of rechts wordt daar vaak bij gehanteerd. Vandaar dat het nuttig is om duidelijk te maken wat de positie van het Libertarisme is.

Het artikel van Albert: “Extreem-collectivisme”(met verwijzing naar andere artikelen) van j.l. maandag maakt een veel beter onderscheid dan links/rechts door te kijken naar Dwang of Vrijheid.
Het Libertarisme gaat uit van de Vrijheid, het recht op zijn eigen leven, van ieder mens. Zoals dit hierboven op de hoofdpagina is gesteld:
” [Het Libertarisme] streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”Deze individuele vrijheid dus zowel op economisch als op persoonlijk gebied.

Al vuistregel kun je nu zeggen dat “linkse” partijen die persoonlijke vrijheid voor een groot deel volgen. Vrijheid van meningsuiting, privacy, drugsgebruik en dergelijke. Maar de economische vrijheden willen ze aan banden leggen. Allerlei regels en controles worden het bedrijfsleven opgelegd.
De “rechtse” partijen nemen vooral delen van de economische vrijheid van het libertarisme over. Maar zij willen de persoonlijke vrijheden aan banden leggen. Zij willen bvb Christelijke waarden aan iedereen opleggen, drugs verbieden, sociale (of zelfs militaire) dienstplicht instellen.

Klassiek liberalen komen het meest dicht bij de libertarische opvattingen. Zij accepteren zowel de meeste persoonlijke als de meeste economische vrijheden, met (afhankelijk van de persoon) hier en daar een aarzeling.
Conservatieven staan weer een stapje verder af van het libertarisme vooral op het gebied van de persoonlijke vrijheden. Daardoor worden zij ook wel als rechts beschouwd.
Socialisme wordt als links beschouwd, net als haar makker het communisme. De top socialist is Stalin.
Fascisme wordt als rechts beschouwd. “
Maar het is in feite “Nationaal-Socialisme” De top fascist is Hitler.
Waar voel je meer mee verwant? Met links of rechts? Met Stalin of Hitler?

Democratie zweeft tussen deze stromingen in. De dienst, en de moraliteit, wordt uitgemaakt door degene die 50 % plus 1 stem bij elkaar kan krijgen. Democratie is dan ook meer een “beslissingsprocedure”, de manier waarop de wetten worden gemaakt. Dit kan uitmonden in een socialistische of in een fascistische staat. Met in de uiterste vorm het verdwijnen van de (schijn)democratie in een dictatuur. Zo zijn er nu in Nederland zowel socialistische als fascistische trekken.

Dit is een poging om in kort bestek de diverse politieke benamingen een plek te geven. We verwachten dat we dit na de nodige commentaren nog wel eens kunnen verbeteren!

Een uitstekend hulpmiddel om snel en globaal te zien waar jezelf, of een ander, staat, is de “Kleinste Politieke Quiz ter wereld”. Deze door David Nolan bedachte quiz is al door miljoenen mensen gebruikt.
De lineaire verdeling Links – Rechts voldoet al lang niet meer. Door de tweedimensionale verdeling van persoonlijke en economische vrijheden komt een duidelijker beeld tot stand.
Deze quiz wordt in Amerika op steeds meer scholen voor het onderwijs gebruikt.
Uiteraard is dit een globaal, maar handig hulpmiddel. U kunt deze quiz voor uzelf doen op:
http://www.libertarian.nl/i…