Een poging om via een motie van Lousewies van der Laan deze rariteit af te schaffen, is mislukt.

De Partij van de Arbeid die eerst gezegd had dat ze de motie zou steunen, trok zich terug toen puntje bij paaltje kwam. Een normale PvdA reactie.
Moet je lezen wat het NOS-journaal zegt: “Een meerderheid van de Kamer is het wel met D66 eens dat mensen met een religieuze achtergrond niet méér moeten worden beschermd tegen belediging dan anderen.”
Ze zijn het wel met de motie eens, maar stemmen er toch tegen! Misschien dat ze de volgende week er wel voor stemmen. Het gaat niet om de feiten, maar waar halen we politiek gewin.
Lousewies had het ook anders moeten aanpakken. Politici willen graag wetten MAKEN, maar zijn als de dood om wetten Af Te Schaffen! Zij had dus een NIEUWE wet moeten voorstellen, die dan de bestaande wet buiten werking zou stellen. Dan hoeft er niets afgeschaft te worden, en had ze toch haar zin gekregen.

3 REACTIES

  1. Wij lezen in het Wetboek van God, de Bijbel in Mattheüs 12:31: Daarom zeg Ik [Jezus] u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest [Jahweh, God de Vader] zal den mensen niet vergeven worden.

  2. [1] Kortom de overheid gedraagt zich als God. Dat is ook te zien aan het "maakbare wereld"-principe: socialisten stellen dat ze de wereld kunnen vormen naar hun hand. Ook vanuit de Bijbel zijn socialisten niet goed bezig.
    Ik ben dus eigenlijk wel benieuwd hoe iemand zoals Rouvoet van de ChristenUnie zijn socialistische tendensen en deelname aan dit linxe kabinet denkt te kunnen verklaren relatief aan hetgeen in de Bijbel staat. Leest u mee, meneer Rouvoet ? War zou hierop uw antwoord zijn ?

  3. Over het artikel: ik zou als libertariër in de 2e Kamer een wet voorstellen die voor elke nieuw in te voeren wet VERPLICHT één wet afschaft.
    Zou zoiets ontvankelijk worden verklaard door de soosjalistiese voorzittersmuts van de 2e Kamer ?

Comments are closed.