Crimineel of misdadig is iemand, of een organisatie, die de rechten van een ander aantast.
Uitgaande van de basis kunnen we in een beschaafde samenleving stellen dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, en iedereen die daar een inbreuk op maakt, is dus misdadig; oftewel die is crimineel.

Anders geformuleerd staat dit beginsel in de kop van onze hoofdpagina:
De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.
Door de Google advertenties op onze site kwamen we uit nieuwsgierigheid, (en om een paar centjes te verdienen) terecht bij de site van de PvdA.
Daar even lezende, wordt snel duidelijk dat de PvdA een vereniging van mensen is, die via politieke kanalen hun belangen willen verwezenlijken. Via die politieke kanalen, willen ze niet-leden (of personen die niet op hen stemmen) verplichten om te doen wat de leden wensen. Dit zo nodig in samenwerking (coalitie) met gelijksoortige verenigingen. En als die anderen dat niet vrijwillig doen, zullen ze met geweld daartoe worden gedwongen.
Het begint dan met die anderen (belasting)geld te laten betalen om de doeleinden van de leden mee te financieren. Daarover kun je van alles lezen in het programma van de vereniging. Te veel om op te noemen. Ze noemen dat dan dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden!
” De PvdA is een vereniging van meer dan 60.000 leden die samen bepalen wat er moet gebeuren.”
Dat gaat zelfs zo ver dat ze die anderen ook laten betalen voor het in stand houden van hun vereniging!
Moet zo een vereniging nu niet verboden worden? Of moet dat pas als plannen of gedachten in praktijk gebracht worden?