Het lijkt er op of er in Nederland een soort terrorisme paniek is uitgebroken. De pers heeft na de moord op Theo van Gogh een onderwerp waar ze zich in koestert. De regering valt over elkaar heen, en iedereen probeert de zwarte piet door te spelen. Er dreigt een (nog ergere) tegenstelling “moslims – anderen” te ontstaan.
De regering wil zelfs de koningin van stal halen om toch eens goed aan den volke kond te doen dat ze zich rustig moeten houden!

Deze toestand is te wijten aan het beleid van de overheid.
Op de eerste plaats hebben ze veel mensen uit armere landen hierheen gelokt met allerlei leuke cadeautjes: ze krijgen een woning met alles er in, uitkeringen waarvoor je niet hoeft te werken, vrije school en geneeskundige verzorging en nog veel meer. Zelfs krijg je voorrang op autochtone bewoners. Alles op kosten van de autochtone productieve belastingbetalers.
Volkomen begrijpelijk dat veel mensen daar op af komen. Wat zou jezelf doen in hun armoedige omstandigheden?
Dat er bij deze lui misdadigers zitten, is niet te verwonderen. En als je ze dan nog verbiedt om te werken, ga je nog meer misdaad creëren. Dit concentreert zich vooral op personen afkomstig uit Marokko of afstammelingen daarvan.
Als ze dan misdaden begaan, vertelt die zelfde overheid dat de slachtoffers begrip voor de misdadigers moeten hebben, en de eventueel uitgedeelde straffen stellen niets voor. Laat staan dat het slachtoffer een vergoeding krijgt.
Laten we wel wezen, niet alle Marokkanen zijn misdadigers. Jammer is wel dat de meeste misdadigers Marokkanen zijn! En daar zit dan nog het verband met het geloof in de Islam.
Wat is de oplossing van deze (verder uit de hand lopende) situatie?
De oplossing is terug te keren naar een situatie waarin mensen elkaars fundamentele mensenrecht accepteren en daar naar leven. Dat staat los van nationaliteit of religie. Dat geldt voor iedereen. En de overheid zou daar als eerste het voorbeeld in geven.
Dat betekent een libertarische samenleving.
Zoals in het titelkader van deze site staat:
“. . . . . . een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”
Dit komt niet meer uit zichzelf terug. Iedereen die graag naar een betere, eerlijkere vrijere maatschappij wil, zou er ook aan moeten meewerken om die te bereiken.
Als je daar inderdaad aan wilt meewerken, laat ons dan weten wat je doen wilt of welke mogelijkheden je hebt.
Vanuit het Libertarisch Centrum zullen we dan trachten deze krachten te bundelen.
Maar je kunt al beginnen met deze oplossing aan zoveel mogelijk personen door te geven!
Geef reactie hier beneden, of mail naar de@vrijspreker.nl