De accijnsverhoging op sigaretten, waardoor deze duurder worden, zou, althans theoretisch, een invloed kunnen hebben op de hoeveelheid sigaretten die gebruikt worden.
Of dat werkelijk zo is, is nog de vraag. Er zijn bij elke overheidsmaatregel “unintended consequences”.

Want er zijn natuurlijk rokers die wegen gaan zoeken om hun sigaretten goedkoper te krijgen. Zowel langs legale wegen als langs illegale wegen. Hoe groter het prijsverschil, hoe meer men het risico neemt illegale wegen te bewandelen.
Zo blijkt dat de douane in de eerste negen maanden van dit jaar al twee keer zoveel illegale sigaretten heeft onderschept als het hete vorige jaar. Betekent dit dat er ook meer dan twee keer zoveel sigaretten normaal zwart op de markt gekomen zijn?
Dat proces speelt zich af in het zwarte circuit. Een circuit dat altijd ook misdadigers aantrekt. Door die verhoging van de accijnzen wordt dus ook de misdaad aantrekkelijker gemaakt! En die zullen altijd wegen vinden om hun plannen uit te voeren. Al of niet ook via het Internet.
Maar dat is niet het enige. Die misdadigers zijn ook eerder geneigd tot knoeien, en leveren vaan spullen die of van slechtere kwaliteit zijn, of meer schadelijke stoffen bevatten.
Dat komt dan weer neer op schade voor de gezondheid, en de kosten voor de gezondheidszorg lopen ook weer op.
Meer misdaad en meer ziektekosten zijn zo een gevolg van de accijnsverhoging.
Ook dit zijn weer aanwijzingen dat het slecht is als een overheid zich met de markt bemoeit.
We moeten terug naar een vrije markt in een libertarische maatschappij.
Meer over roken vindt u op http://www.forces-nl.org