In onze vorige beschouwing over “Veiligheid in een libertarische maatschappij” kwamen we tot de duidelijke conclusie dat de overheid (zeker nu) NIET KAN zorgen voor de veiligheid van de inwoners van (bvb) Nederland.
Ze kunnen het gewoonweg niet.

Niet alleen omdat ze onbekwaam zijn, maar ook omdat het technisch onmogelijk is. Als het x minuten (15 of 45 ??) duurt eer de politie een aanslag op jezelf kan verhinderen, dan ben je al zes keer dood.
Dat betekent dat het zorgen voor je veiligheid in een libertarische situatie bekeken en behandeld moet worden op drie verschillende niveaus:
(Op dit moment uitgaande van de Minimale Staat, waarin de overheid alleen en uitsluitend betrokken is bij leger, politie en rechtspraak; organisaties die betrokken zijn bij de behandeling van geweld)
Het centrale overheidsorgaan.
Dit zou zich bezig moeten houden met de allerhoogste rechtspraak, Hoge Raad en dergelijke.
Gemeentelijke / regionale politiecorpsen die proberen misdaad te voorkomen en zo snel mogelijk ter plaatse te zijn als er ergens geweld geïnitieerd wordt.
De persoonlijke bescherming van en door ieder individu zelf.
Elk van deze niveaus zullen we trachten nader te omschrijven.
Als u al inbreng/commentaar hebt, laat het dan weten.
Daarna zullen we twee verschillende wegen bewandelen:
1. Wat is de situatie nu, en wat is de gewenste situatie zoals we hier een begin van omschrijving maakten.
2. Een heel andere discussie zal zijn, (Als we het al een beetje eens zijn over het bovenstaande) HOE kom je van 1 naar 2, van de situatie NU naar de GEWENSTE (libertarische) situatie.
Let wel, deze twee benaderingen moeten we goed uit elkaar houden. Doen we dat niet, dan krijgen we een verwarrende discussie.
Om een idee te geven,
bij 1. hoort het recht op zelfverdediging, het recht op wapenbezit.
bij 2. hoort een aantal maatregelen die nu moeten/kunnen gebeuren. Zoals onder ander door de 10 punten die Albert gisteren in zijn artikel “Islamisme” voorstelde. (Los van mijn libertarische behoefte om die punten nog van commentaar te voorzien. Ik hoop morgen)
Ik hoop dat u allemaal naar een veiliger situatie toe wilt, en daar ook aan mee werken om die te bereiken.
Alvorens plannen en acties daartoe voor te stellen, zouden we graag horen of we volgens u met de bovenstaande benadering op de juiste weg zijn.