Bij onze benadering van de veiligheid in een libertarische samenleving, bespraken we de twee verschillende wegen:
1. Waar willen we naar toe?
2. Hoe komen we van A naar B.?
Albert noemde in zijn artikel van 8 november, “Islamisme” reeds een aantal maatregelen die NU en op weg naar de libertarische situatie genomen moeten/kunnen worden.

Deze 10 punten, met onderstaande aanvullingen, zijn een goed begin om aan te geven waar we naar toe willen.
Graag uw commentaar, waarna we mogelijk tot een nog meer volledige lijst kunnen komen.En op een gegeven ogenblik mogelijk tot concrete acties om ons ideaal te bereiken.
Maatregelen genoemd door ALBERT:Aan vulling in cursief:
1. Kiezen voor de nationaliteit, het houden dus van één paspoort.
— een directe noodzakelijke maatregel. Op weg naar de libertarische samenleving kunnen afhankelijk van de ontwikkelingen in de diverse landen, alle paspoorten verdwijnen.
2. Invoering van een immigratiepuntensysteem, begin oktober al door mij voorgesteld.
— in de huidige situatie een mogelijkheid om immigratie onder controle te houden. Hoe dichter bij de libertarische situatie, hoe minder noodzakelijk. Dan komen er immers alleen maar immigranten die zichzelf kunnen bedruipen en die zaken doen met de eigenaars/bewoners van het land.
3. Pas na 10 jaar kan men het Nederlands staatsburgerschap verkrijgen na een examen in de oorsprong van de Nederlandse liberale maatschappij en alleen na onbesproken gedrag.
— ook dit zolang dat (af te keuren) “staatsburgerschap” nog bestaat. Daarna is het onbelangrijk of een immigrant nog weet wie Philips de Goede was en of die getrouwd was met koningin Beatrix of met prinses Margriet!!!!!
In die situatie kunnen alleen personen met onbesproken gedrag binnenkomen. Alle andere worden geweerd. Er zal dan niemand zijn die hen hierheen haalt.

4. Moskeeën moeten voortdurend in de gaten worden gehouden, want deze blijken een grotere kans te hebben om onderhevig te zijn aan uitingen van geweld en haat jegens de Nederlandse en westerse liberale samenleving.
— In de libertarische samenleving zal dit mogelijk het geval zijn met alle moskeeën, kerken, synagogen, tempels enz.
Of het is helemaal niet nodig. In ieder geval zal er geen verschil zijn met welk “geloof” dan ook.

5. Imams die geweld prediken behoren het land onmiddellijk te verlaten, waarna de moskee dient te worden gesloten, verbeurd verklaard en de opbrengst naar de opvanghuizen voor mishandelde moslimvrouwen te sluizen.
— Ook hier hetzelfde voor priesters, rabbi’s en hoe ze ook mogen heten.
6. Imams behoren Nederlands te kunnen spreken en hun preken in de Nederlandse taal te houden.
— Dit is misschien nu een goed controlemiddel. Maar in de libertarische samenleving zal het iedereen een biet wezen of de imam in het chinees of in het hottentots preekt.
7. Wanneer een allochtoon drie misdrijven heeft gepleegd, dient hij na zijn gevangenisstraf als persona non grata direct te worden uitgewezen naar het land van oorsprong, oftewel ,,three strikes, you’re out”.
— Waarom alleen een allochtoon? Dit moet ook gebeuren met autochtonen. We willen NIEMAND accepteren met misdrijven. Op dat gebied discrimineren we niet!!
Drie misdrijven vind ik al aan de hoge kant. Uiteraard afhankelijk van welk misdrijf. Als het een “geweldsmisdrijf” is, dan moet onmiddellijke uitzetting plaats vinden.

8. Overlast veroorzaakt door jongeren in woonwijken wordt rechtstreeks verhaald op de ouders, waarna deze meteen de wijk worden uitgezet oftewel verbannen.
— Hier hoort bij, net als bij alle andere misdaden, dat de schade (plus hinder) op de veroorzaker moet worden verhaald en ter compensatie aan het slachtoffer uitbetaald.
9. Islamisten worden niet meer toegestaan om Nederland te bezoeken, en er wordt een zwarte lijst opgesteld van deze mensen.
— dit geldt ook voor alle anderen, zelfs autochtonen die met geweld dreigen.
10.Subsidies voor alle, inclusief allochtone, stichtingen en verenigingen worden met onmiddellijke ingang stopgezet.
— Inderdaad “alle”. Ook voor autochtone gevallen.