Terwijl het land na de moord op Theo van Gogh in toenemende verwarring verkeert en de mensen proberen van de schok te bekomen, vond Jan Peter Balkenende het nodig op de CDA-bijeenkomst van afgelopen zaterdag opnieuw een pleidooi voor de aansluiting van Turkije bij de EU af te steken. Bijna letterlijk zei hij: “De aansluiting van Turkije bij de EU zal een brug kunnen slaan tussen ons en de moslems. Turkije is een moderne democratie. Wij hebben Turkije nodig.”

Wie de betekenis van die woorden tot zich laat doordringen moet de schrik wel om het hart slaan: Balkenende suggereert, dat Europa de militaire dictatuur Turkije nodig zou hebben om met moslems te kunnen omgaan. Als het de Europeanen al niet meer gevraagd wordt, hoe zouden je Turkse vrienden denken over deze redenatie, Jan-Peter ?

Uit deze woorden spreekt m.i. de totale verblinding van een (on)verantwoordelijk regeringsleider, voorzitter van de EU.

Dezer dagen las ik op meervrijheid.nl een artikel van Paul Fentrop over Marcel van Dam, de bekende oersocialistische superdemagoog.
Een citaat van van Dam uit het (Volkskrant)artikel:

“Hoe belangrijk erfelijkheid ook is, er blijft altijd ruimte voor gedragsbeïnvloeding, hoe beperkt die ook zal zijn. Is het geen prachtige taak voor een vernieuwende sociaal-democratie om die ruimte optimaal te gebruiken?’

Als dit citaat klopt (en waarom zou het niet kloppen ?), is de conclusie:

het gedrag van Balkenende (en het zijne niet alleen) is zeer waarschijnlijk te verklaren vanuit “sociaal-democratische (zeg maar gewoon socialistische) beïnvloeding” a la Marcel van Dam.

Voor verdere details die diepere inzichten opleveren, kan ik de lezer verwijzen naar het genoemde artikel: “Onze nationale dwingeland”. Zie:
http://www.meervrijheid.nl/

2 REACTIES

  1. De aansluiting van Turkije bij de EU zal een brug kunnen slaan tussen ons en de moslems…

    Zo te zien is dat ook wel nodig. Moslems…

  2. Wie zou de Turkse politici ongelijk geven, wanneer ze redeneerden: "Als EU-politici, zoals Balkenende, ons denken nodig te hebben, om hun lastige islamitische volksdeel te pacificeren… valt er wel een leuke prijs te vragen voor die toetreding."

Comments are closed.