Bij het TK-debat vandaag over de brief van de Ministeries van Justitie en BiZa heeft Geert Wilders o.a. gepleit voor:
1) onmiddellijke aanhouding en uitzetting (eventueel na denaturalisatie en inneming van het Nederlands paspoort) van van radicalisme “verdachte” personen, allochtonen, zowel als autochtonen
2) onmiddellijke sluiting van enkele tientallen radicale moskeeen
3) extra middelen voor AIVD, Justitie en politie
4) eventuele aanvullende of noodwetgeving
Dit alles in het belang van de democratische vrijheden van alle goedwillenden, inclusief die van alle goedwillende moslems.
Hij achtte de brief van Donner en Remkes onder de maat.
Voor dit optreden verdient hij, wat mij betreft, grote bijval. Laten we zien, hoe groot de bijval is, die hij in de samenleving krijgt.