Het artikel van Harry met reacties en in memoriam op de moord op Theo van Gogh van 3 november heeft nogal wat reacties opgeleverd. Verschillende opmerkingen zijn misschien voor tweeërlei uitleg vatbaar.
En dat willen we op deze Vrijspreker site beslist niet.
Daarom is het verstandig om de libertarische kant van een aantal begrippen nog eens goed vast te leggen.

Bovendien overwegen we om tot een soort woorden/begrippenlijst te komen waarop schrijvers en discussianten kunnen terugvallen om elkaar steeds beter te begrijpen.

Onder andere (n.a.v. het genoemde artikel), begrippen en standpunten ten opzichte van:
–extreem
–fundamenteel
–verantwoordelijkheid voor opleiding e.d. voor allochtonen
–koppelbazen/mensensmokkelaars zijn morele beroepen
–taken van het bedrijfsleven.

EXTREEM en FUNDAMENTEEL, en ook radicaal, zijn woorden die op zichzelf niets zeggen. Ze geven een grens, een maat, aan. Het begrip waar het om gaat, moet er altijd bij. Extreem WAT? Fundamenteel WAT?
Je kunt dergelijke woorden gebruiken bij allerlei begrippen zoals fundamenteel eerlijk, extreem rechtvaardig, radicaal schoonmaken enz.
De woorden worden echter zoveel gebruikt in verband met bvb de Islam, dat voor velen die woorden al zonder meer daarmee in verband worden gebracht. En dan in ongunstige betekenis.
Maar dan moet je toch goed beseffen dat als extreem Islam slecht is, dan is een beetje Islam een beetje slecht.

VERANTWOORDELIJK voor opleiding allochtonen.
Uit het stuk van Harry zou je kunnen lezen dat het bedrijfsleven verantwoordelijk zou zijn voor de scholing,
huisvesting e.d. van allochtonen. Niets is minder waar. Het bedrijfsleven is er om eerlijk, te produceren, winst te maken, en verder niets. Alles wat ze meer doen, hoort onderdeel te zijn van die hoofdtaak.
Goed zorgen voor de medewerkers kan een taak zijn die het hoofddoel bevordert. Net als bvb sponsoring van een sociaal doel goed kan zijn voor reclame en/of public relations voor het hoofddoel.
Alle rest zou en soort afkeurenswaardig altruïsme zijn.

KOPPELBAZEN en MENSENSMOKKELAARS zijn in principe zakenlieden die moreel bezig zijn om in de behoefte van andere mensen te voorzien. Anderen willen daarvoor betalen omdat ze liever naar de andere kant van de grens gaan (om welke reden dan ook) dan in hun eigen land te blijven. Zelfs als ze daarbij het risico kunnen lopen dat ze daarbij het leven verliezen.
De personen die in de tweede wereldoorlog Joden naar bvb Zwitserland hebben gebracht, (tegen betaling) werden na de oorlog geëerd! En hetzelfde geldt voor de smokkelaars die mensen uit Oost Europa naar Westen brachten. Dat dit in Duitsland of Rusland illegaal was, verandert daar niets aan.
Wel speelt dit proces zich af in een illegale sfeer. Het gevolg daarvan is dat ook allerlei boeven in die markt springen die de vluchtelingen bedriegen of zelfs om laten komen.
Deze punten rechtvaardigen om er later nog eens uitgebreider op terug te komen. Voor de verduidelijking van de libertarische positie zal dit nu mogelijk voldoende zijn.

Rest alleen nog te zeggen dat die toestanden in eerste instantie ontstaan zijn doordat de politici al die mensen hierheen gelokt hebben met allerlei sociale rechten en cadeaus uit te delen; zelfs nog meer aan allochtonen dan aan autochtonen die er via hun belastinggeld voor moesten betalen.
—————————
Graag commentaar/aanvullingen.