De vorige week haakten we in op het idee om elke week een actie te promoten.

Hoe meer personen hier aan mee doen, hoe meer druppels we in de schaal gooien die de balans naar de vrije maatschappij moet doen doorslaan. We willen graag acties waaraan “iedereen” kan meeDOEN.

Deze week is de laatste van 2004. Velen hebben een andere weekindeling dan normaal door het jaar. Mogelijk is dit een week om eens na te denken over hoe we het beste de door ons gewenste vrijheid kunnen verwezenlijken.

Als actie naar buiten suggereren we om een korte INGEZONDEN BRIEF naar een krant of tijdschrift te sturen.

Probeer een libertarisch punt naar voren te brengen.

Iedereen die het lukt om een artikel geplaatst te krijgen waarin het woord libertarisch, libertarisme, libertarian, libertariër staat, verdient een boek.

Stuur ons de gegevens wat waar geplaatst, en wij sturen u het boek:

“De Markt voor Vrijheid, 25 jaar libertarisme en klassiek-liberalisme in de Lage Landen” van Aschwin de Wolf en Stefan van Glabbeek. (Waarde 40 euro)

Stuur ons ook ideeën voor volgende acties.