In de discussies op de Vrijspreker kwam deze week ter sprake een idee om een fonds te vormen waarmee zo nodig/gewenst, wanneer de gelegenheid zich voordoet, snel een bepaalde actie gefinancierd kan worden.

Dit is een bijzonder goed idee, want in het verleden hebben we vaak acties niet kunnen doen omdat er geen geld voor beschikbaar was.

Het is namelijk een feit dat als we naar een vrije, libertarische maatschappij toe willen, we er ook echt iets voor moeten DOEN.

Het publiceren van de Vrijspreker, en zustersites, en het er op discussiëren is slechts een begin. Nodig om onze ideeën te toetsen en te verdiepen, en om meer mensen de waarde van onze ideeën te leren kennen.

Er zijn talloze acties te bedenken. Belangrijk is om ze ook uit te voeren. En daar zitten velen van ons al direct met een enorm tijdgebrek. Als je geen tijd hebt, kun je misschien wel financieel helpen. Dan kunnen we (betaalde) hulp inschakelen om toch bepaalde dingen gedaan te krijgen.

Om dit op gang te brengen, zullen we vanaf nu elke week een mogelijke actie publiceren.

De actie die voor de hand ligt is natuurlijk de net gedane suggestie!

We herhalen hier ons antwoord:

—————————————————-

Dit is een reactie op Klassiek Liberaal

Het Libertarisch Centrum is direct voor een actie die zinvol lijkt en wil dan graag coördineren.

Misschien een goed idee om nu al een “potje” daarvoor te vormen? Geld sparen en op zij leggen voor als het plotsklaps nodig is?

Wie wil beginnen met iets (elk bedrag is welkom) daarvoor te storten , kan dat doen op rekening:

46.24.31.320 (Abn/Amro) van het

LIBERTARISCH CENTRUM

te MAARSSEN.

Vermeld er bij: “actiepotje”.

P.S.

—Wil je geld storten dat je liever aan een ander libertarisch doel wilt geven (of er voor reserveren)vermeld dat dan ook.

—————————————————–

—Heb je ideeën voor bepaalde acties, stuur ons die dan ook.

Die nemen we dan in een van de volgende weken op!

P.P.S:Wie weet een leuke treffene, prikkelende naam voor deze serie?