Deze week is er in Buenos Aires weer een conferentie over het Kyoto Verdrag. Daar kunnen weer belangrijke besluiten uit voortkomen. Zeker nu Rusland met dit verdrag akkoord gegaan is.
Het “Institut Economique Molinari” uit Brussel heeft een rapport gepubliceerd met een aantal dringende vragen over het nut en de kosten ervan, en hoe (on)wetenschappelijk de onderzoeken zijn waarop de conclusies van het verdrag zijn gebaseerd.

Carlo Stagnaro, de schrijver van het rapport, zegt:
“Heeft het enge zin om een of ander beleid uit te voeren betreffende klimaatveranderingen? Is het Kyoto Verdrag een kosteffectieve manier om dat te doen?
Het antwoord op beide vragen is NEEN: Europees klimaat beleid vertrouwt op onzekere wetenschap, slechte economie, en een vooringenomen politiek beleid.”
De President van IEM, Dr Cécile Philippe, zegt:
“Het is essentieel dat beslissingen worden genomen op de basis van wetenschappelijke feiten en het begrijpen van hun economische kosten, omdat ze de welvaart en welzijn van miljarden mensen zullen beïnvloeden.”

Het volledig rapport kunt u lezen op: http://www.institutmolinari…
Andere recente artikelen van Carlo Stagnaro kunt u vinden onder:
http://www.cneenvironment.o… http://www.cneenvironment.o…
Contact: Carlo Stagnaro au + 39 (0) 333 818 8081
Or Cécile Philippe au +32 (0) 2 506 40 06
Institut Economique Molinari www. institutmolinari.org