De klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Buenos Aires, Argentinië, lijkt voor een groot deel mislukt.

De EU, geleid door staatssecretaris Van Geel, wilde meer milieumaatregelen en ook praten over de jaren na 2012. Vooral de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten gebruikten gelukkig hun verstand.

Tot 2012 geldt in de wereld het Kyoto-protocol. Daarin is een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 5 procent ten opzichte van 1990 vastgelegd.

We hebben er op onze sites al vaak op gewezen dat de wetenschappelijke fundering van deze Kyoto-besluiten zeer zwak is. En als de daarop gebaseerde maatregelen worden uitgevoerd, dat grote nadelen voor velen met zich mee zal brengen.

Dat is de reden dat Amerika zich al snel uit het Kyoto-protocol heeft teruggetrokken en ook nu in Buenos Aires geen afspraken wilde maken voor na 2012. Ons inziens volledig terecht als je nog zo hard twijfelt aan wat er vóór 2012 aan het gebeuren is.

Ook belangrijke andere landen zoals de landen van de OPEC en grote derdewereldlanden, waaronder Brazilië, en de grote ontwikkelingslanden India en China voelen niets voor een verdergaande reductie van de luchtverontreiniging. Dit overigens om verschillende redenen.

Vooral Pieter van Geel, namens de EU, had echter graag weer iets groots bereikt. Het ziet er naar uit dat dat gelukkig is voorkomen. Hierdoor krijgt de echte wetenschap weer meer kans om aan te tonen wat er werkelijk aan het gebeuren is. De echte feiten zullen dat uiteindelijk bewijzen.

Het mooiste verhaal komt van de olieproducerende landen, aangevoerd door Saudi-Arabië.

Die willen graag geld ontvangen voor het niet produceren van olie!
Op een conferentie waarin Pieter van Geel zo’n belangrijke rol speelt, is dat niet te verwonderen. Want die sjeiks hebben beslist aan de bar van Pieter vernomen dat je in Nederland (en de EU) geld krijgt voor het niet fokken van varkens, het niet gaan vissen, het niet planten van fruitbomen en voor nog meer van die niet-doen zaken.

Hopelijk betekent Buenos Aires een begin van het herstel van het gezond verstand.

Meer over Kyoto en de milieu-samenzweringen op http://www.libertarian.nl bij artikelen onder andere van Hans Labohm, en diens recente (Engelse) artikel op de TCS-site: “Buenos Aires: Kyoto’s Waterloo” zie: http://www.techcentralstati…