Nu er van Franse en Duitse kant oppositie tegen de toetreding van Turkije ontstaat, zou de oppositie tegen de Europese Grondwet, of liever Machtigingswet, mogelijk kunnen verzwakken. Ten onrechte, menen wij. Wij hebben op deze site al talloze malen aangegeven, waarom Nederland niets met de EU te maken zou moeten willen hebben.

Afgezien van de vraag, of een lidmaatschap van een corrupte geldverslindende supranationale organisatie aan te raden valt, zou één van de aangegeven en veel gehoorde redenen zijn, dat een terugtrekking van een lidstaat uit de EU veel moeilijker, jazelfs praktisch onmogelijk zou worden.

Dit is niet (geheel) juist. De terugtrekkingsprocedure wordt anders.

Volgens het Ontwerp-verdrag (z.g. Grondwet) kan een lidstaat te allen tijde besluiten zich terug te trekken. De lidstaat die zich wil terugtrekken, stelt de Europese Raad (geregelde vergaderingen van de staatshoofden en regeringsleiders) hiervan in kennis en deze neemt het verzoek vervolgens in behandeling. De Unie onderhandelt met de betrokken lidstaat over een OVEREENKOMST WAARIN DE VOORWAARDEN VOOR TERUGTREKKING EN DE TOEKOMSTIGE BETREKKINGEN VAN DE LIDSTAAT MET DE UNIE WORDEN VASTGELEGD. Deze overeenkomst wordt namens de Unie door de Raad van ministers met gekwalificeerde meerderheid van stemmen gesloten, na goedkeuring door het Europees Parlement.

De Grondwet (bedoeld wordt Machtigingswet, HS) is niet meer op de betrokken staat van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, BIJ GEBREKE DAARVAN, KAN DE TERUGTREKKING TWEE JAAR NA KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN IN WERKING TREDEN (!)

Hoewel wij geen enkel land het lidmaatschap van een corrupte, geldverslindende collectivistische supranationale organisatie als de EU zouden kunnen adviseren, is het dus (nog) niet zo, dat het lidmaatschap daarvan eeuwigdurend is.