Traditiegetrouw heeft de Koningin ook dit jaar weer een Kerstboodschap aan haar volk gericht. En net als voorgaande jaren komen bij het beluisteren of lezen daarvan grote twijfels opzetten. Veel woorden die gebruikt worden, zijn voor meerdere uitleg vatbaar.

Ze klinken mooi voor het volk dat door het onderwijs, politici en media gebrainwashed is in een bepaalde richting.

Zo spreekt zij over: “de vrijheid die ons land kenmerkt”, en “[onze] open samenleving, gebaseerd op de vrijheid van iedere burger”. Dat geeft de indruk (bij velen) dat we in een echt vrij land leven. Uit veel van de in de Vrijspreker besproken onderwerpen kan iedereen lezen dat het met die “vrijheid van iedere burger” niet zo best gesteld is. Vraag je maar eens af waarin je nu nog helemaal vrij bent? Bovendien is die vrijheid die de burger had, gedurende 2004 alleen maar minder geworden.

Zelfs de vrijheid van “ons land” ten opzichte van andere landen, is door de grotere macht van de EU sterk verminderd. Ook daardoor wordt de persoonlijke vrijheid nog meer verkleind. En die dreigt door het aannemen van de EU-Grondwet in 2005 geheel te verdwijnen. Nederland wordt dan slechts een provincie van de EU-Staat. En een kleine provincie, met minder dan 2 % invloed!

Beatrix:”In een gezamenlijke inspanning de verdraagzaamheid hoog te houden wordt van elk van ons inzet en betrokkenheid verlangd.”

Is dat niet de omgedraaide wereld? Moeten wij ons daarvoor inspannen? Of moeten anderen ons gewoon vrij laten? En wij anderen? Als iedereen iedereen vrij laat, is er niets aan de hand. Degene die een ander niet vrij laat, niet respecteert (?) die moet gestraft worden.

Jodocus reageerde elders op deze Vrijspreker terecht reeds met:

Beatrix:’ “We worden geconfronteerd met gebeurtenissen die oude fundamentele normen en beproefde tolerantie onder zware druk zetten. Extremisme in woord en daad splijt de gemeenschap. Grenzen moeten dan ook duidelijk zijn en regels gehandhaafd. Hierbij zullen belangen van individuen en groepen zich uiteindelijk moeten schikken in het algemeen belang”

Jodocus: “Ik vind het motto op de homepage toch aanzienlijk duidelijker:

“De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.” ”

Geheel mee eens. Zie onze Begrippenlijst op deze site en bekijk “Algemeen Belang” en “Extreem”, en trek je conclusie. Het begrip “fundamenteel” staat nog niet in de lijst, maar uit de toespraak van Beatrix begrijp ik dat wij “fundamentele normen” hebben of hadden; en dus fundamentalisten zijn?

Beatrix heeft gelijk op het punt waarop zij ze zegt dat onze maatschappij een “ingewikkelde” is. Daarom streven wij hier ook naar een vereenvoudiging. De overheid, die degene is die de maatschappij zo ingewikkeld maakt, moet verkleind worden. Daardoor moeten we terug naar een samenleving waarin iedereen weer recht krijgt op zijn eigen leven.

Daaraan werken is wel in ons aller individueel belang.

1 REACTIE

 1. Het jaar is weer bijna voorbij en het was me het jaar wel .
  Respekt voor de Koningin maar het zou goed zijn als de Grondwet ook werkelijk eens uitgevoerd werd zoals bedoeld .
  Beledigen mag niet maar heeft Balkeneinden Zalm niet het helen jaar beledigt .
  Onderanderen door het invoeren van de zorg verzekering .
  Waarbij de mensen die toch al net rond kunnen komen meer moesten bettalen en mensen die al veel hadden minder kwijd waren .
  In mijn geval ¤ 41,50 per maand plus de huur stijging van 1,3% dan komt men op
  +/-¤ 582 meer uitgaven
  Het inkomen stijgd met ¤ 567 wat betekend dat ¤ 15 minder te besteden heeft na betaling van twee vasten posten .
  En als Balkeneinden dan zegt dat het zoet komt na het zuur is dat een behoorlijk belediging en volksverlakerij.
  En zelfs het Staatshoofd is hiervan niet op de hoogten of wil hier niet van weten .
  Hoe zij Hare Majesteit het ook al weer in 2003.
  De waarheid is de grondsteen van de demokratie .
  Nu de waarheid is dat het CDA en de VVD de mensen die zig niet kunnen weren met criminelen manieren langzaam uitkleden .
  En daarbij zichzelf verijken .
  Onder het mom dat dit goed is voor Nederland .
  Wat inhoud dat het dus blijkbaar goed is dat mensen langzaam moetten gaan stelen om te overleven .
  Als Hare Majesteit ook deze ronden het CDA beedigd draagt zei ook bij aan de
  ondergang van alles waar Nederland zo trots op was .
  En is art.1 van de grondwet niet meer dan een vel pappier dat in de WC kan worden gebruikt.
  Pimmetje heeft het ooit gezzegt art 1 kan worden afgeschaft .
  En blijkbaar zag Pimmetje al hoe het CDA en de VVD de grondwet aan het schenden (verk.) waren .
  allen die zich in Nederland bevinden worden gelijkend behandeld .
  Niet uitgesproken wel gezecht door CDA en VVD maar wij worden iets beter behandeld ( doen we zelf wel )
  God behoed ons voor de cristenen van het CDA in 2007.
  En voor de Vreiheid van de VVD met namen die van Zalm en Verdonk .
  En het is niet dat het Koningshuis zou moetten worden afgeschaft .
  Nee men zou het voorbeeld van Marokko moetten volgen .
  Waar het woord van de koning wet is .
  En meschien dat er dan weer Normen en Waarden terug komen in Nederland .

  wat mij betreft
  God beschermt de koningin
  En laat de Balkenellenden met zijn benden naar de HEL gaan .

Comments are closed.