Microsoft is een Amerikaans bedrijf, opgezet door Bill Gates, dat computersoftware ging maken en op de markt bracht. De producten die Bill en zijn club op de markt brachten, waren zeer succesvol. Massa’s mensen wilden zijn product hebben en kochten (en kopen) steeds weer de nieuwere versies.

Bill ging nog meer diensten aanbieden en zijn product nog bruikbaarder maken voor veel mensen die het wel fijn vinden om alles in één pakket te hebben.

Maar dat vonden de concurrenten niet zo leuk. En toen ze Bill op de markt niet konden beconcurreren door betere producten goedkoper te leveren, gingen ze maar naar de rechter. In dit geval de EU, die wel wat wetjes uit de kast kon halen en maken die omschreven dat Bill inderdaad te succesvol was. Bovendien was hij rijk geworden, en de politici zien een kans om minimaal een half miljard dollar boete te laten betalen.

Let wel, Bill heeft géén monopolie. En er zijn heel wat mensen die andere, concurrerende producten (kunnen) gebruiken omdat zij die zelfs beter vinden.

Maar de politici ruiken geld! In dit geval onder de nieuwe leiding van Neelie Kroes. Deze is onder protest op haar hoge post gekomen en zal dus nu haar uiterste best gaan doen om dat geld (boete) van Microsoft binnen te halen. En niet alleen is de dorst naar bloed om het geld. Ook zal Microsoft zijn geheimen aan de concurrenten moeten prijsgeven, en moeten ze minder-geïntegreerde producten op de markt brengen om het voor die concurrenten gemakkelijker te maken!

Een spel dat in feite afschuwelijk is. Hoe meer succes je hebt, hoe meer je de mensheid dient met producten die ze (vrijwillig!) willen hebben, hoe meer je vervolgd wordt.

En degeme die dit uiteindelijk betaalt, is de consument!

Al heeft de EU niet alleen een monopolie voor dergelijke vervolgingen, de afzonderlijke lidstaten doen gelijksoortige dingen. Maar zelf dan is het nuttig om al vast onder het monopolie van de superstaat EU uit te komen, en een mogelijkheid daarvoor kan komen door in ieder geval bij het referendum over de machtgevende grondwet te zorgen voor een helder “EU – NEEN!”