Nadat ik allerlei rapporten en bericht over de Buenos Aires milieu vergadering van bijna 200 landen had gelezen, ontstond het voorgaande bericht: Buenos Aires: Ommekeer van milieu-dwaasheid?

Toen ik om 20.00 uur het TV journaal beluisterde kon ik mijn oren niet geloven. Een staaltje van valse voorlichting!

De conferentie wilde zo graag:”de opwarming van de aarde een halt toe roepen”. Met de suggestie dat die jongens en meisjes dat zouden kunnen, als de industrie en wij maar zou stoppen met CO2 te produceren. (consequenties voor de ontwikkeling van de welvaart, bestrijding van ziektes, honger in de wereld etc. werden niet genoemd).

Er is namelijk een zee van verschil of de aarde opwarmt (dat is zo in de afgelopen periode) en WAT komt daarvan door de MENS!

Dat laatste is zeer gering, en als alle mensen morgen dood gaan, gaat die opwarming best nog een tijdje door. Net zoals de golfbeweging al miljoenen jaren aan de gang is.

Pieter van Geel had bereikt dat er in mei verder gepraat zou worden.

Uit de eerdere publicaties had ik al begrepen dat niet veel mensen zin hadden om überhaupt verder te praten en dat Argentinië toen voorstelde om dan maar in mei een “seminar” te houden!!

Amerika is de grootste vervuiler. En die wil niet! (mogelijk één van de meest verstandige?)

CO2 is schadelijk voor de economie. Kwatsch! Planten, ons voedsel heeft CO2 nodig om te groeien!

Het klimaat is nu al ontregeld.

Op basis waarvan? Al miljoenen jaren verandert het klimaat, sterven planten en dierenrassen ui en komen er nieuwe bij. Zelfs het ras “mens” is aan het veranderen, en over een miljoen jaar zullen er of helemaal geen mensen meer zijn, of een heel ander ras.

Ook de orkanen en overstromingen zijn een gevolg van de mens die maar CO2 produceert.

Hiervan heb ik nog helemaal geen enkel bewijs gezien.

Op de libertarische wereldconventie in Nieuw Zeeland vertelde een milieudeskundige dat de hedendaagse milieubenadering voor “1/3 onzin en voor 2/3 politiek” is.

Het NOS journaal was waarschijnlijk 95 % politiek.