Jan Peter Balkenenden heeft geprobeerd zijn Waarden en Normen thema internationaal te verspreiden. Onder andere door een serie van vijf grote bijeenkomsten met “belangrijke” personen op verschillende plaatsen in de wereld.

Uit de verslagen daarover blijkt vooral dat Jan Peter zeer tevreden was. Maar wat er over de inhoud van die gesprekken gepubliceerd is, geeft alleen maar meer voeding aan de zorg die we over dit proces hebben. Zie voorgaande stukken over Waarden en Normen op de Vrijspreker of op http://www.libertarian.nl , onder andere https://www.vrijspreker.nl/b…

Het begint al doordat de (vooral) politici praten over onderwerpen zonder te definiëren waar ze het over hebben. De begrippen “waarden” en “normen” worden dan ook regelmatig door elkaar en foutief gebruikt. En als je er dan nog “Europese waarden” aan toevoegt, wordt het nog vager.
Er wordt geprobeerd het concreter te maken door voor Europese waarden te concentreren op: Vrijheid, Respect en Solidariteit.

Dit zijn drie perfecte waarden die iedere libertariër wel hoog in het vaandel heeft, als je ze maar goed definieert:
Dan betekent VRIJHEID dat IEDER individu vrij is, of, zoals in de kop van deze pagina is gesteld:
” . . . . . . . een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”
MAAR, daar hadden ze het niet over. Ze spaken over landen, en over vrijheid van zorg en de “vier vrijheden van Rooseveld” (zie ook daarover op deze site). Vrijheden waarvoor andere mensen gedwongen moeten worden om ze te leveren.
Dan betekent RESPECT dat je je aan deze libertarische regel houdt en anderen behandelt zoals jezelf behandeld wil worden en dus de ander zijn vrijheid laat. Ook zijn vrijheid om neen te zeggen als jezelf graag zou willen dat hij mee doet aan leuke plannetjes.
MAAR neen zeggen is er in de vrijheden van Jan Peter en zijn club niet bij. Zij maken iets “legaal” (buiten jou om) wat zij willen, en daarna gaan ze jou dwingen om dat uit te voeren. Op dezelfde manier verbieden ze je dingen te doen die zij zelf niet leuk vinden, of waar ze andere belangen bij hebben. Bvb de Vrijheid van Meningsuiting. En die Vrijheid van Meningsuiting willen deze zelfde politici beperken. En respectloos verbieden ze jou om bepaalde dingen te eten, te drinken of te roken.

Dan betekent libertarisch SOLIDARITEIT dat je meespeelt in de club waar je vrijwillig lid van bent. Dat je vrijwillig mee doet met een feestje van de buurt, je buurman of wie dan ook die in nood zit, naar gelang je mogelijkheden, helpt. Het Engelse woord “benevolence”, dat steeds meer gebruikt wordt om een libertarische waarde aan te duiden, drukt dat goed uit.
MAAR Jan Peter en zijn club bedoelen dat als zij eenmaal kans gezien hebben om hun eigen wensen gelegaliseerd te krijgen, (buiten jou om) dat ze jou dan dwingen om “solidair” te zijn. Gedwongen solidariteit is geen solidariteit!

Ook onderling wisten de deelnemers aan de Balkenende conferenties op punten niet waar ze het over hadden.
Daardoor vond bvb Jan Peter dat er minder “pluralisme” moest komen, terwijl een ander pleitte dat er meer pluralisme moest komen. Een onderwerp voor een ander artikel!
Dat dit alles gevaarlijk is, komt doordat “niemand” precies weet wat er bedoeld wordt; “iedereen” denkt dat het datgene is wat hij of zij positief vindt, en de politici maken er gebruik van om HUN agenda uit te voeren.
Precies zoals ze manipuleren met het woord “algemeen belang”.