Met de dood van Bernard blijkt ook de nieuwsvoorziening in Nederland weinig levendig. Sinds de prins is vertrokken naar de eeuwige jachtvelden worden de media beheerst door een ononderbroken necrologie over de man die het koninklijk huis een andere kleur dan alleen rood gaf. Ook Hare Maartje van Wegen had haar huiswerk goed gedaan dit keer, de prins is nu toch echt dood.

Geen nieuws deze week dus. Een mooi excuus voor mij om niet op de actualiteit te hoeven inspelen en deze week mijn pijlen te richten op een al langer durende bron van ergernis:
De belangenbehartiging voor ondernemers, of beter gezegd het gebrek daaraan. In Nederland stikt het van belangenbehartigers. De groei van de overheidsbemoeienis vraagt blijkbaar om een steeds groter wordend arsenaal van lobbyisten en woordvoerders om tegenwicht te bieden aan regelzucht en lastenverzwaring. Ondernemers in dit land worden ‘vertegenwoordigd’ door MKB Nederland en VNO-NCW en daar ben je als hardwerkende ondernemer mooi klaar mee.
Beide organisaties zijn volledig ingepolderd. MKB Nederland is zelfs gekaapt door de overheid toen Loek Hermans daar tot voorzitter werd gebombardeerd. Een ex-minister van onderwijs die het opneemt voor de vrije ondernemer? Hermans is als minister mede verantwoordelijk voor het Stalinistische onderwijssysteem in Nederland. Deze man heeft geen benul van de problemen die ondernemers hebben. Een blik op de website van MKB Nederland zegt genoeg. Nergens is een statement te vinden over het belang van een vrije markt, over de noodzaak voor minder regels, minder overheid, etc. Wel een lofzang over de gemeente Alkmaar, die aanvragen voor bouwvergunningen voortaan via internet wil afhandelen. Een echte belangenbehartiger voor ondernemers zou juist pleiten voor afschaffing van het idiote systeem van bouwvergunningen, dat niets meer is dan een verkapte vorm van belastingheffing en alleen dient ter in stand houding van een leger van nutteloze ambtenaren.

De website van VNO-NCW biedt een zelfde troosteloze aanblik. Deze club babbelt lekker mee met ‘Den Haag’ en gaat volledig voorbij aan de echte problemen die ondernemers in dit land hebben. Nederland zit niet te wachten op ‘de kenniseconomie’, zeker niet zolang 60% van de scholieren in dit land op het VMBO zit. Ondernemers zitten niet te wachten op een goede ‘levensloopregeling’ en een mooie ‘WAO’ en al helemaal niet op ‘industiebeleid’ van de overheid en het ‘innovatieplatform’.
De opstelling van VNO-NCW en MKB Nederland werkt volledig averechts voor ondernemers. Door mee te huilen met de wolven in Den Haag houden zij het systeem, dat uiteindelijk de ondergang voor ondernemers wordt, in stand.
Het wordt tijd voor een club die een echt ondernemersgeluid laat horen.