Neelie Kroes bemoeit zich als Commissaris EU met de vrije markt.
Haar benoeming was twijfelachtig vanwege de vele belangen die zij in het bedrijfsleven heeft.
Daarom begint ze maar meteen met flink doen.

Zij heeft nu al de fusie van de Portugese energiebedrijven ENI en EDP verboden omdat die bij de samenvoeging bijna een monopolie op de eigen markt zouden krijgen.
Ook heeft Kroes drie chemieconcerns een boete gegeven voor kartelvorming. BASF, AkzoNobel en het Belgische UCB moeten samen 66,3 miljoen euro betalen omdat ze prijsafspraken hebben gemaakt over vitaminesupplementen in diervoeding.
Wij hebben nog steeds problemen met die kartelwetten. Natuurlijk kan er nooit bedrog worden toegestaan. Maar als twee mensen, of bedrijven vinden dat ze markt beter kunnen bedienen door samen te gaan, waarom zouden ze dat dan niet mogen?
Er is een grote angst voor “monopolievorming”. Dat zou de consument kunnen schaden, denkt men.
Dat klopt grotendeels voor de bestaande monopolies. Die zijn niet zo best voor de consument. Ze zijn dan ook allemaal in handen van de overheid. Onderwijs, wegen, zorg, zelfs woningen (vergunningen) kun je er onder tellen, en nog veel meer.
Particuliere monopolies bestaan niet, tenzij ze door staatssubsidie of protectie in het leven worden gehouden.
Naast de Nederlandse overheid is er ook nog eens de EU die uitmaakt of er buiten overheden om kartels dreigen te ontstaan.