Wie ooit eens een film heeft gezien van het komische duo Stan Laurel en Oliver Hardy kent ook deze zin die altijd werd uitgesproken door Hardy: ,,What a fine mess you’ve got ourselves into”. De afgelopen maand deed dit duo mij zeer denken aan de ministers Donner en Remkes.

Zowel minister Donner als minister Remkes zaten in de problemen vanwege de moord op Theo van Gogh. Beiden dachten dat ze wat te zeggen hadden over de binnenlandse veiligheidsdienst de AIVD, maar het bleek dat deze dienst eigenlijk maar een ratjetoe was van diverse verantwoordelijkheden, waarover beide ministers weinig tot niets wisten.
Remkes wist een motie van wantrouwen te overleven in de 2e Kamer en Donner haalde bakzeil met zijn wetsartikel over godslastering die in de jaren 30 door zijn grootvader werd ingesteld. U ziet de appel valt niet ver van de boom.

Waarom hebben wij voornamelijk zulke slechte ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken? Dit komt omdat deze twee ministeries elkaar voortdurend in het vaarwater zitten met betrekking tot nationale bevoegdheden en verantwoordelijkheden. We hebben sinds de jaren 80 alleen maar slechte ministers op de post van justitie gehad, waaronder Korthals Altes, Hirsch Ballin, Sorgdrager, Korthals en nu dan Donner. Waarvan Korthals als enige minister nog redelijk kon functioneren binnen het bestel.

Terwijl Rome brandt hebben deze bovengenoemde ministers alleen maar viool gespeeld. Uit het artikel van MeerVrijheid is gebleken dat het Midden- en Kleinbedrijf ten einde raad is vanwege de gigantische criminaliteit die zich in de steden voordoet. De gereformeerde Minister Donner maakt zich meer druk over het implementeren van een middeleeuws godslasteringsartikel dan over de enorme misdaad die zo welig tiert in ons land. Remkes vindt dat de politie 300.000 meer bekeuringen moet uitdelen aan weggebruikers in plaats van te zorgen dat de dienders meer inzicht krijgen in het criminaliteits- en terrorismewezen in onze steden.

Dit werd nog eens benadrukt in de uitzending van Twee Vandaag op vrijdag 3 december door Erik Noordholt, voormalig hoofd-commissaris van politie in Amsterdam. In deze uitzending werd tevens duidelijk dat er zo’n 50 organisaties zich met de terrorismebestrijding bezig houden. Het geeft gewoon duidelijk aan dat onze betrokken ministers niet op deze taak berekend zijn en als zij de eer aan zichzelf willen behouden dat ze dan onmiddellijk dienen op te stappen en hun functies ter beschikking te stellen aan mensen die wel capabel zijn om deze taken voortvarend ter hand te nemen en eindelijk eens de werkelijke misdaad aan gaan pakken. Daarbij behoeven wij geen legitimatieplicht of preventieve fouillering, maar alleen een goed en gedegen politie- en justitieapparaat met vereenvoudigde wetten om criminelen en misdadigers op te sporen en achter slot en tralies te zetten. Meer aandacht voor de slachtoffers en minder voor de delinquenten, dat is de juiste benadering.

Daarom is mijn antwoord aan de heren Donner en Remkes, evenals hun rampzalige voorgangers, het volgende:

,,What a fine mess you’ve got ourselves into”.