Er is in 2004 weer heel wat gebeurd; we kunnen tevreden zijn over de vorderingen die we op libertarisch gebied behaald hebben. Ook al hadden we graag nog veel meer gedaan en bereikt als we daar tijd en/of geld voor hadden gehad.

Het volledige verslag kunt u lezen op: http://www.libertarian.nl/N…

Over de Spring Conventie in Leiden, bijeenkomsten sites enz., en de geplande conventies en andere bijeenkomsten in 2005. Over de libertarische politieke aspiraties en de nieuwsbrieven.

Over de websites en libertarische organisaties, en waar we denken dat we zijn in de ontwikkelingen in de maatschappij.

Zeer tevreden, ook al zijn we nog niet voldaan!

Met uw hulp zullen we in 2005 streven naar minimaal dezelfde vooruitgang in 2005.

We wensen u daar veel gezondheid en wijsheid voor.