Dinsdag 7 december, zoals iedere eerste dinsdag van de maand, om 20.00 uur, organiseert de Libertarische Partij haar maandelijkse bijeenkomst, die voor iedere geïnteresseerde toegankelijk is.
Onderwerp: CRYONICS
Spreker: Henry Sturman


Henry Sturman zal een lezing houden over cryonics. Cryonics betekent het laten invriezen van jezelf na je dood, in de hoop dat toekomstige medische technologie je wellicht weer tot leven kan wekken, in een gezond en verjongd lichaam.
Twee jaar geleden sprak Sarah Lawrence ook al over dit onderwerp op de LP bijeenkomst, maar er is een goede reden om het hier nu nogmaals over te hebben: de cryonics organisatie Alcor gaat volgend jaar zijn tarieven drastisch verhogen. Maar voor mensen die zich voor het einde van deze maand aanmelden blijven de oude tarieven geldig. Dus voor mensen die cryonics overwegen is nu het juiste moment om te beslissen. En voor mensen die het niet overwegen is het uiteraard ook interessant om uit te vinden wat cryonisten beweegt.

Ik heb mij inmiddels aangemeld om na mijn dood te worden ingevroren. Ik zal tijdens de lezing o.a. de volgende vragen beantwoorden:
– Is er echt een significante kans dat het ooit gaat lukken ingevroren mensen te ontdooien en te reanimeren?
– Welke factoren bepalen hoe groot die kans is?
– Is het zo dat invriezen al je cellen zodanig beschadigt dat de hoop dat cryonics gaat werken irreeel is?
– Is cryonics betaalbaar?
– Is het voldoende om alleen je hoofd te laten invriezen, omdat toekomstige medici een nieuw lichaam kunnen laten groeien?
– Is dood echt dood?
– In hoeverre zijn de invriestechnieken de laatste jaren aan het verbeteren?
– Hoe lang zullen mensen in de toekomst kunnen leven?
– Welke argumenten zijn er voor of tegen cryonics?
– Als je als cryonist tot leven wordt gewekt, ben jij het dan echt zelf, of ontstaat er een nieuw persoon die slechts een kopie van je is?
– Kun je straks ook tot leven worden gewekt door je herseninformatie te uploaden naar een computer?
– Zijn er overheidsreguleringen die het cryonisten moeilijk maken?
Na de lezing is er tijd voor vragen en daarna zal er een algemene discussie over cryonics zijn.
Henry Sturman is freelance automatiseerder en freelance publicist. Zijn webadres is http://henrysturman.com/dutch

Hans Labohm spreekt op de LP Bijeenkomst op 4 januari! Nadere details volgen nog.

De bijeenkomst zal worden gehouden op onderstaand adres.. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u met ons contact opnemen op onderstaande nummers.
Met vriendelijke groet, Toine Manders Voorzitter Libertarische Partij
Libertarische Partij :
p/a Haags Juristen College, Leidsestraatweg 77a BG 2594 BB
‘s-Gravenhage T 070-4262600
E Manders@LibertarischePartij.nl
Dit bericht verder verspreiden aub!