Voor een heel mooi doel. Allochtone vrouwen Nederlands leren.

Laten we wel wezen, libertarisch hebben we niets tegen dat doel. In tegendeel. Het zou fijn zijn als alle mensen Nederlands kunnen spreken. Al is het misschien nuttiger om die stap over te slaan, en ze allemaal Engels te leren!

Onder leiding van Paul Rosenmöller heeft de Commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen) onder leiding van Paul Rosenmöller in opdracht van het kabinet onderzocht hoe gemeente en rijksoverheid ervoor kunnen zorgen dat allochtone vrouwen minder thuiszitten en meer meedoen in de maatschappij.

De tijdelijke commissie, waarin ook prinses Máxima deelneemt, concludeert dat allochtone vrouwen de moeilijkste groep vormen bij de integratie. Volgens de commissie zijn er in Nederland 240.000 vrouwen uit etnische minderheden die de taal niet of onvoldoende beheersen.

En om die achterstand weg te werken zijn 300 miljoen euro nodig.

Maar daar gaat het niet over.

De essentie van de zaak is, hoe en wie dat geld betaalt!

Als er een Stichting komt die dat geld inzamelt van vrijwillige donaties, dan prima. Maar ik kreeg uit de nieuwsuitzending van de NOS toch sterk de indruk dat u gedwongen zult worden om dat geld onvrijwillig af te dragen. Een idee dat versterkt werd doordat Rita Verdonk het plan zo toejuichte!

En met dat te promoten, is ook Maxima dan wel misdadig bezig!