In een intern referendum hebben de FNV leden het “sociaal akkoord” met een “overweldigende meerderheid” goedgekeurd.
Een felicitatie voor Lodewijk de Waal?
Of is dat te sarcastisch als we bedenken dat maar ongeveer een kwart (27 %) van de FNV leden het de moeite waard vonden om hun stem uit te brengen. En als we dat op de hele Nederlandse bevolking betrekken, komen we op 1,8 % die nu bepaalt dat dit sociale stelsel zo moet doorgaan.
Zelfs als we bedenken dat er ook nog wel goedkeurende stemmen zijn bij CNV en MHP, dan nog is het een fractie van het Nederlandse volk. Maar het hele volk wordt er wel mee opgezadeld!
Het geeft wel een aardig beeld hoe Vrij Nederland nog is.