De laatste dagen verschijnen er steeds meer rapporten van EU en van de VN dat de EU veel meer immigranten nodig heeft om het bestaande welvaartspeil te handhaven of te verbeteren.

In een recent VN rapport wordt bekend gemaakt dat zelfs als er in Europa tussen nu en 2050 een aantal van 600.000 nieuwe immigranten bijkomt, dan nog gaat de bevolking er met 96 miljoen op achteruit.
En ondertussen zitten we dit soort mensen het land uit te trappen. In een aantal gevallen op een mensonwaardige manier.
Iedereen met een beetje verstand die dit even objectief beschouwt, moet tot de conclusie komen dat de politici er geen zak van terechtbrengen! Werk mee aan het verminderen van de macht van alle politici.
En zeker, streef naar het uittreden uit de EU. Een eerste stap kan zijn te zorgen dat de politici niet nog meer macht krijgen door de grondwet die ze door de strot van de mensen willen persen.
Werk bij het referendum aan: “: EU – NEEN!”