Op het gebied van de economische wetenschappen ontvingen Edward C. Prescott en Finn E. Kydland de “Nobel Memorial Prize in Economic Science” voor het jaar 2004.
De publicaties van deze twee economen staan in schrille tegenstelling staan tot de theorie à la Keynes. En dat terwijl Nobelprijzen vaak toegekend worden met politieke achtergronden.
De betekenis van deze prijstoekenning is dat er eindelijk weer aan Keynes mag worden getwijfeld. Een renaissance van niet-Keynesiaanse, wellicht zelfs klassiek-liberale kennis blijkt mogelijk te worden.
Een volledig, door DEUTRANS vertaald, artikel uit het Duitse libertarische ef-Magazine kunt u lezen op: http://www.libertarian.nl/N…