Dit is de conclusie van een groep Engelse Parlementariërs die met Tony Blair een bezoek aan Irak brachten; ook al beweert Tony dat de situatie zodanig aan het verbeteren is dat eind 2005 iedereen naar huis mag!

De situatie is nu nog zo gevaarlijk dat die Lagerhuiscommissie voor defensie niet eens in Bagdad zelf mocht komen. Vandaar hun conclusie dat het wel 5 tot 15 kan duren.

De Nederlandse troepen zijn gepland om op 15 maart naar huis te komen. Dat zou na de Irakese verkiezingen zijn.

Maar het wordt steeds onduidelijker hoe die verkiezingen gaan verlopen. Nu heeft een van de grote Irakese partijen zich al uit de verkiezingen teruggetrokken!

Nu kan Nederland nog zelf beslissen. Als de EU-Grondwet eenmaal is aangenomen, zal dat niet meer kunnen. Weliswaar staat in het conceptgrondwet dat de EU, lidstaten niet kan dwingen om in oorlog te gaan, maar zij kan dan gemakkelijk zeggen dat de Nederlandse troepen geen oorlog hoeven te voeren. Alleen maar humanitaire hulp bieden!

Dit risico moet je helemaal niet lopen. Nederland moet uit de EU en als een concrete tussenstap kan daarvoor gezorgd worden dat de grondwet wordt afgestemd. Dus “EU – NEEN!”