Bij het lezen van reacties op de geplaatste artikelen, kwam ik wat zinsneden tegen die bijna in elke discussie gebezigd worden, zonder dat er enige uitleg bijgeleverd wordt.

In reacties op het artikel “Im Westen nichts Neues” hebben Michiel en J.N.Bosboom een gedachtewisseling m.b.t. overheidstoezicht op ondernemers (producenten).
Met name bouw- en woningtoezicht en de keuringsdienst van waren (nu de voedsel en waren autoriteit) worden genoemd. Even een samenvatting, Michiel betoogde dat een gemiddelde aannemer er geen belang bij heeft om ondeugdelijke waar af te leveren. Ook werd het betalen van schadevergoeding en de reputatie van de ondernemer aangehaald. De reactie van Bosboom was als volgt: “Een aannemer wiens BV failliet gaat hoeft helemaal niets te betalen” (Dat heeft betrekking op de schadevergoeding.)
En vervolgt: “verder: deze gedachtegang laat een m.i. nogal kinderlijk naïef vertrouwen in de rationaliteit van de mens zien. Alsof mensen eerst een rekensommetje gaan maken. Zo dacht men een paar honderd jaar geleden, in de Verlichting. Inmiddels zijn de meeste mensen er wel achter dat de werkelijkheid anders is.” Ik wil nu alleen ingaan op het vertrouwen in de rationaliteit van de mens, omdat hij later in het stukje over de uitbaters van een crèche nogmaals zegt: “wat heb jij een vertrouwen in de mensheid”.Impliciet geeft hij te kennen, dat hij dat niet heeft!
De rationaliteit van de mens heeft ervoor gezorgd dat we nu de beschikking hebben en in de toekomst de beschikking zullen krijgen over een enorme hoeveelheid producten. Producten die niet door iemand ( een god of zo) uit het niets geschapen worden, maar weldoordacht (rationeel) worden geproduceerd. Daar komen jaren van onderzoek, experimenteren, testen, marktonderzoek etc. aan te pas, voordat een product in de productiefase belandt, om daarna op de markt gebracht te kunnen worden. Dan wordt het afwachten of de consument het product accepteert en koopt. Uiteindelijk bepaalt de consument of een product succesvol is. Nu vindt Bosboom, omdat hij de producenten (ondernemers, uitbaters etc.) niet vertrouwt en volgens hem vele mensen met hem, dat de overheid alles moet controleren.
Hij zegt immers: “zonder bouw- en woningtoezicht gebeuren er ongelukken” en omdat er een voedsel en waren autoriteit (warenwet) is kun je hier te lande veilig een ijsje kopen.”
In zijn opinie zijn er dus minstens twee soorten mensen; ambtenaren die wel te vertrouwen zijn en de rest op deze aarde die niet te vertrouwen is. Zover ik weet zijn volgens mij ambtenaren ook mensen en dus dient hij deze ook niet te vertrouwen. Vertrouwt hij de producenten werkelijk niet?
Laten we eens een rondgang door zijn huis maken. Bij binnenkomst treffen we een kapstok aan die stevig met schroeven aan de muur bevestigd is en daar geplaatst is zonder controle van bouw- en woningtoezicht, wat eigenlijk had gemoeten omdat hij geen vertrouwen in de rationaliteit van de mens heeft, dus ook niet in zichzelf, en door die actie een gasleiding had kunnen raken, waardoor zijn huis niet langer zijn huis is. We gaan verder: in de kamer komen we een computer tegen ( die hij gebruikt om onze website te verlevendigen) en een televisie ( met behulp waarvan hij zo negatief over de mensheid is gaan denken), in de keuken treffen we een magnetron aan ( opwarming voor kant en klare maaltijden, want doordat hij naar de televisie kijkt en zijn commentaar op deze en andere websites schrijft, heeft hij geen tijd om een echte maaltijd klaar te maken )(of ben ik nu bevooroordeeld? Zijn kant en klare maaltijden toch echte maaltijden?). Zal ik aan de voedsel en waren autoriteit vragen.
We gaan weer naar buiten en zien daar zijn auto geparkeerd staan. ( nodig om in kroegen naar lekkere wijven te zoeken.) Waarom vertel ik dit?
Heer Bosboom, ik garandeer U dat geen van de door mij genoemde producten en alle andere in uw bezit zijnde producten door welke overheidinstantie bij u thuis of in de fabriek gecontroleerd zijn.
U heeft een onmetelijk vertrouwen in de integriteit van de producenten, die deze producten hebben voortgebracht, en daardoor ook in deze producten, anders zou u ze namelijk niet gebruiken.(Dat zou ik doen!)
Waarom zou u uw leven wagen om in een auto te stappen, die niet aan uw eisen voldoet?
Toch niet om de producent schatrijk te maken! Waar baseert u uw keuze op? Gevoel of rationaliteit?
U handelt heel simpel uit eigenbelang. En dat is wat ieder mens doet. Ook ambtenaren en zelfs de mensen die dat eigenbelang ontkennen.
Uw enige garantie voor het verkrijgen van deugdelijke producten is de integriteit van de producent en de reputatie die hij/zij daarmee heeft opgebouwd.
Er is geen enkele instelling of overheidsdienst die u dat kan garanderen. Wat zij creëren is een schijnveiligheid en een wantrouwen tegen die mensen die voor uw welvaart zorgen.
Natuurlijk lopen er oneerlijke mensen rond (dus ook ondernemers) , maar geen enkele wet hoe vernuftig ook bedacht, zal dit probleem oplossen.
De enige oplossing is de rationaliteit van de consument.
En als u nog steeds niet in de rationaliteit van de mens geloofd, dan stel ik voor om de 26 miljard die onder meer aan onderwijs wordt uitgegeven te schrappen of een beter onderwijssysteem opzetten die de mensen wel leert om rationeel te zijn. Anders is het weggegooid geld.
NB milieu defensie komt met een waarschuwing dat bij een supermarkt druiven te koop zijn met een te hoog gifgehalte. Had de door u zo nodig geachte voedsel en waren autoriteit niet met deze waarschuwing moeten komen? Tenslotte worden zij hiervoor betaald.