Het kabinet slaagt er niet in om de regelzucht van de overheid terug te dringen. Dat blijkt uit een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat vandaag verschijnt.
Deregulering is een speerpunt van het kabinet, maar er komen alleen maar meer regels, aldus de WRR. Er is te weinig vertrouwen in de instellingen, wat leidt tot een verstikkend controlesysteem.
De regelzucht bezorgt ziekenhuizen en scholen extra werk en kosten en houdt ze af van hun eigenlijke werk. De WRR roept het Rijk op het wantrouwen te laten varen en de instellingen meer ruimte te geven voor vernieuwing.

Tot zover het citaat van Teletekst heden op pag 107.
Wat moet je hier nog aan toevoegen: regels vanwege de regels? Wie controleert de controleurs?
Laat ik nogmaals verwijzen naar het artikel op deze site ( zoek machine) “financieel toezicht kost rib uit bankenlijf”. Waarbij tamelijk objectief bewezen wordt dat alleen al in de financiële wereld, de regelzucht ertoe leidt dat u aan het eind van uw werkzame leven € 150.000 minder heeft. Samen met het bovenstaande van de WRR genoeg bewijs en reden om eens wat vaker tegen regels in beroep te gaan, of tenminste hier wat vaker op deze site op bezoek te komen, ( maar dat zullen wij niet regelen of controleren hoor!)

3 REACTIES

 1. Beste lezers, het gaat wat mij betreft dus over de regelzucht van de overheid.
  Hierdoor wordt NL onleefbaar.
  Het meest recente voorbeeld is beoogde regelgeving rond losse dingen in de auto en ziekten autorijden. Maar ook verplichte gordel om, helm op etc. Ook op belasting en nu ook veiligheids gebied stikt het van de regelgeving.
  Kortom onze vrijheid is in gevaar, Hoewel de regering zegt: de bevolking heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid gaat de lawine aan wetten en regels gewoon door.
  Er moet iets gebeuren anders komt er opstand. Een duidelijk nee tegen de EU grondwet was daarvan een voorbode.
  En wat de regering wel weet maar niet durft te zeggen : dat nee is een motie van wantrouwen.
  Hoe zetten we een verandering in gang?
  Helaas en nieuwe partij voor vrijheid en demovatie. Links van het midden.
  En dan niet een partij die macht wil maar die de democatische vrijheden terug brengt in NL en vooral de regelzucht afbreekt op alle gebied.
  wie doet mee?

 2. [1] "En dan niet een partij die macht wil maar die de democatische vrijheden terug brengt in NL en vooral de regelzucht afbreekt op alle gebied.
  wie doet mee?"

  Beste IWW, de Vrijspreker doet mee!
  Maar niet om "democratische vrijheden" te krijgen. De democratie, waarin 50,1% over jou kan beslissen, is de oorzaak van de ellende.
  Wij willen werken aan "INDUVIDUELE" vrijheden. Voor jezelf en alle anderen.
  Als je daaraan mee wil werken, laat eens horen wat jij zou kunnen en willen doen.

 3. [2] zeker, democratie betekent niet ander dan de dictatuur van de meerderheid. En ik ben het met je eens het gaat vooral om de individuele vrijheden. Hoe dat aan te pakken, de partij, want helaas een andere manier is op korte termijn niet haalbaar, moet zich statutair verbinden nimmer zitting te nemen in een regering maar wel streven naar een doorslaggevende positie in het parlement.Aleen controleren en dereguleren en vooral geen stemvee maar vanuit een ideologie van vrijheid.
  Stap 1. gelijkgestemden opsporen
  Stap 2. bij elkaar komen en ideologisch profiel opstellen
  Stap 3. zieltjes winnen

Comments are closed.