Samenwerken met Socialisten? Liberalen? Nationalisten?

Onder dit hoofdstuk werden het vorig jaar in LIBERTARIAN INTERNATIONAL, discussies gehouden. Dat was naar aanleiding van de successen van Sabine Herold.

Nu zien we een parallel-probleem in Nederland.

Sabine wist meer dan 100.000 mensen in Parijs op de been te krijgen om te protesteren tegen de macht van de vakbonden. Een onderwerp waartegen ook Franse Libertariërs actie voerden. Maar al snel kwamen er van andere libertariërs bezwaren. Hun redenering was dat de organisatie van Sabine de overheid steunde, en die was in de verste verte niet libertarisch! Dus moesten ze niet meedoen aan de demonstratie, want dat kan het idee geven dat libertariërs het met alles (?) van die anderen eens zijn.

Wij hebben nu het probleem van te werken aan “EU – NEEN!” Ook anderen zijn daarmee bezig. Zelfs de SP, al is dat om heel andere redenen. Maar nu vooral ook de groep WILDERS (waarvan we nog niet al te veel weten).

Hoe verstandig is het nu om met die anderen samen te werken om een subdoel van ons te verwezenlijken?

Als we onze principes daarbij uit het oog verliezen, kan dat inderdaad op de lange duur nadelig werken. Als we naar eventueel nieuwe geïnteresseerden in het libertarisme communiceren “dat het toch allemaal één pot nat is”, of dat het libertarisme even onprincipieel is als xxxx, dan doen we het fout.

Maar wat moeten we doen om het goed te doen?

———————————————————–

Zie ook: “Should we join the socialists? When they have a project we agree upon?” http://www.libertarian.to/N…

En

Van Harry Browne betreffende contacten met “liberals” (in Amerika de socialisten), zie:

“What Liberals Can Learn from the War” http://www.libertarian.to/N…

P.S. Een van de conclusies van Harry Browne is: “When liberals join with libertarians to provide non-coercive methods for social progress, we will get the better world that liberals want.”