De Noordpool warmt razendsnel op. Veel sneller dan de rest van de wereld. Dat heeft overwegend negatieve kanten: de ijsbeer dreigt uit te sterven en een miljoen mensen wordt in hun bestaan bedreigd. Dat zegt de Arctic Council een platform van landen die aan de pool grenzen, in een schitterend vormgegeven boek vol zonsondergangen boven het ijs, bedroefd kijkende Inuits, en heel veel mooie kaartjes en grafieken. Wetenschappelijke referentie staan er helaas niet in. Die worden bewaard voor een toekomstige publicatie, het PR-offensief had blijkbaar voorrang. (U vindt de rapporten hier)

Klimatoloog George Taylor van de Universiteit van Oregon is niet echt onder de indruk: waarom laten ze alleen die laatste 30 jaar zien? Toch niet om buiten beeld te houden dat het rond 1940 nog een stuk warmer was in het poolgebied? (zie hier).

Professor Petr Chylek van Los Alamos Laboratory noemt het Arctic Council- rapport een politiek product. Hij wijst er op dat de opwarming waarover in dit rapport de noodklok wordt geluid gebaseerd is op computermodellen. In zijn eigen, zeer recente onderzoek baseert Chylek zich op daadwerkelijke meetgegevens en concludeert dat Groenland in de eerste helft van de vorige eeuw weliswaar opwarmde, (terwijl er toen geen enkele reden was om dat aan menselijke activiteit toe te schrijven) maar sinds de jaren 40 is er sprake van een omslag. Tussen 1987 en 2001 daalden de zomertemperaturen op Groenland (dan wordt het ijs geacht te smelten) zelfs met 4 graden! Chylek is ervan overtuigd dat de aarde aan het opwarmen is, alleen niet op Groenland. (Hier Chyleks studie). Ook de Engelse onderzoeker Hanna vond signalen van afkoeling op Groenland (hier). En volgens Foxnews gaat het helemaal niet slecht met de ijsbeer (zie hier)

Menigeen beschouwt de warme zomer van 2003 als een bewijs van de opwarming van de aarde. Een dergelijke benadering maakt in ieder geval de weg vrij om de huidige koudegolf te zien als een aankondiging van een nieuwe ijstijd. De maand november was in Los Angeles de koudste in 107 jaar (er lag rijp op de gazons) en in Colorado de koudste ooit. Op de Golanhoogte in Israel is nog nooit zo vroeg in het jaar sneeuw gevallen (1, 2, 3, 4, 5). Misschien zijn dat incidenten, maar onderzoeker Zbigniew Jaworowski wijst er op dat sinds 1970 de gletschers van beide poolstreken en van Groenland weer groeien. En hij ziet nog heel wat meer signalen van een naderende ijstijd. (Zie hier). Anderen delen zijn visie (hier en hier).

De makers van het Arctic Council-rapport over de smeltende Noordpool vermelden trots dat ze zich niet alleen op harde wetenschappelijk gegevens baseren maar ook op de eeuwenoude kennis van de Inuit. Volkswijsheid dus. In dat verband durven we zonder problemen dit knipsel door te geven waarin wordt gemeld dat in Engeland op het ogenblik sprake is van een invasie van pestvogels (‘waxwings’) . Dat zijn volgens onze eigen volkswijsheid voorboden van een ijzige winter.

Overgenomen uit de Groene Rekenmeester. De Groene Rekenmeester is de elektronische nieuwsbrief van de Groene Rekenkamer, een samenwerkingsverband van de Stichting Heidelberg Appèl, het Platform Nederlandse Luchtvaart, de Edmund Burke stichting, de stichting Klimaat, de stichting Kernvisie en de Chlorofielen

26 REACTIES

 1. tis gen reactie maar een vraag.
  Word Europa warmer of kouderverschillende onderzoekers spreken elkaar tegen wat denk jij?

 2. Dit artikel ondermijnt wel bijna alles van wat we op het nieuws horen.
  Ik wil wel geloven dat Europa kouder gaat worden maar gaat dit niet een beetje lijken op The Day After Tomorrow?

 3. Het voorzorgbeginsel: "De complexiteit van de problematiek en de onzekerheid met betrekking tot het bestaan van een Omega Point for Homo sapiens heeft inmiddels wel geleid tot de aanvaarding van het zogenoemde ‘voorzorgbeginsel’ 1). In 1992 is wereldwijd afgesproken dat alle Staten, multinationals en anderen naar hun vermogen op grote schaal de voorzorgbenadering zullen toepassen. Daar waar ernstige of onomkeerbare natuurschade dreigt, dient het ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid niet als argument te worden gebruikt voor het uitstellen van kosteneffectieve maatregelen om aantasting van de natuur te voorkomen."

  1) Zie Prof.dr. Ch.W. Backes LL.M en Dr. J.M. Verschuuren, The precautionary principle in international, European and Dutch wildlife law, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 9, no. 1, p. 43-70 (ISSN 1050-0391)

  home.wanadoo.nl/devalk/opinion03.htm#3

  Hier leest men, dat "ontbreken van VOLLEDIGE wetenschappelijke zekerheid (capitals van SN) niet als argument [mag] worden gebruikt voor het uitstellen van kosteneffectieve maatregelen om aantasting van de natuur te voorkomen."

  M.a.w. men verwacht van wetenschap absolute "zekerheden" (wat de facto onmogelijk is: risico’s kunnen nooit helemaal worden uitgesloten), zoniet dan kan de regelgever ingrijpen.
  Conclusie: Men heeft in ’92 WERELDWIJD bepaalt dat de regelgever op grond van het voorzorgbeginsel ALTIJD en OVERAL kan ingrijpen.

 4. Oo al gelezen dat de zuidpool aangroeit met ijs.
  Als ijs uitgezet water is en de noordpool smelt helemaal, dan kunnen we toch naar Engeland lopen net als vroeger. Immers het volume wordt dan minder, hooguit aangevuld met door opwarming uitgezet water, met andere woorden als de noordpool smelt, stijgt de zeespiegel niet. in 1400 ontdekten de Vikingen Groenland en noemde het zo omdat het er groen was. geen ijs dus. Misschien hebben een heleboel onderzoekers weer geld nodig en strooien ons dus weer zand in de ogen.

 5. Hebben de heren (of dames) dan ook een verklaring voor de volgende ones-in-a-human-species-time-gebeurtenissen?

  http://www.nrc.nl/buitenland/article1967313.ece/Noordpool_voor_het_eerst_omvaarbaar

  http://www.nu.nl/news/930595/85/Gigantische_ijsschots_afgebroken_in_Canadees_noordpoolgebied.html

  Wellicht is het tijd voor een cursus?
  http://www.teach12.com/ttcx/coursedesclong2.aspx?pc=Professor&cid=1219

  Of hulp bij het accepteren van de beangstige situatie waarin we ons bevinden?
  http://psychiater.startpagina.nl/

  peter klein [15] reageerde op deze reactie.

 6. Als ik berichten hoor dat voor het eerst in de geschiedenis men een rondje kan varen rondom de noordpool, dan ga je toch denken.

  We blijven er toch een van 2 plus 2 is 4.

  Even ter herinnering: op Groenland ligt een zeespiegel-stijging-equivalent van 7 meter aan ijs. Als dat smelt is het einde oefening met Nederland. En als ik die Veerman zie aankondigen dat we deze eeuw elk jaar een miljard aan zeewering moeten betalen, dan denk ik desondanks toch niet als eerste aan roverheid, maar daaraan dat die man wellicht meer weet dan hij zegt.

  Ter info: Groenland ligt ten zuiden van de noordpool.
  Hans Erren reageerde op deze reactie.

 7. @Ron Paul Fan:
  Ondanks dat men dit jaar een rondje poolzee kan varen (met ijsbreker escorte voor de zekerheid), is er meer ijs dan vorig jaar. En weten we niets over het ijs voordat de satelieten er waren.

  Zelfs in het Eemien is groenland niet volledig afgesmolten geweest. Op de speculatie “wat als groenland helemaal afsmelt” kun je mi geen politiek beleid bouwen. Zoals Theo Richel al schreef: “Als mijn oma wielen had dan was het een vrachtwagen”

  Zie ook mijn analyse van de Alarmistische zeespiegelstijging van de deltacommissie

  Webmaster reageerde op deze reactie.

 8. Het afsmelten van de ijsschots is geen probleem maar een symptoom van een probleem. Er zijn ook geen gevolgen te verwachten van deze gebeurtenis. Had jij die wel verwacht dan? De gebeurtenis zelf onderschrijft het feit dat de aarde opwarmt.

  Spy-Nose [18] reageerde op deze reactie.

 9. @Spy-Nose [18]:
  @peter klein [15]:
  @TerrierBram [16]:
  De redenering van Spy-Nose gaat een beetje mank. Natuurlijk zegt één zo’n gebeurtenis wèl veel, daar het hoogst zelden voorkomt en je kunt verwachten dat het juist gebeurt in een situatie waarbij de aarde opwarmt. Maar je wordt op je wenken bediend. Hier is de volgende gebeurtenis:
  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/4/4/040409_ijsplaat.html
  Voor de wetenschap geldt de ijsplaat als barometer voor de opwarming van de aarde.

  TerrierBram [20] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [26] reageerde op deze reactie.

 10. @Henk Botje [19]:
  Mijn stokpaardje is is dat het uiterst zinvol is om in nieuwe energietechnologie en besparingstechnologie te investeren, omdat ook daarmee het rijke en dus machtige Midden Oosten wind uit de zeilen wordt genomen. Bovendien kan je met nieuwe, en herontdekte energiebronnen (zoals olie, ethanol en methanol van Cannabis, als beste biomassa leverancier onder alle planten op Aarde)de controle er over totaal onder eigen beheer brengen. Dit is voor de stabiliteit van het land de beste optie. Bovendien is aardolie giftig, er zitten allerlei kwalijke stoffen in, die wij lekker in de Aarde hadden kunnen laten zitten als Rockefeller zich niet was gaan bemoeien met de matiging van alcohol consumptie in Amerika. Hetgeen uitmondde in een verbod van 1920 tot 1933. Dit had onder andere tot gevolg dat Ford uit de energiemarkt werd gedrukt, omdat Ford juist op biomassa had ingezet, en met succes.

  Dus een oplossing waarvan het mes aan twee kanten snijdt. En dan vind ik nu het geneuzel van de wat oudere medelanders over geld niet zo van belang. Mits het geld maar goed geïnvesteerd wordt in een duurzame energietoekomst.
  Henk Botje [21] reageerde op deze reactie.

 11. @TerrierBram [20]: Ik ben het helemaal met TerrierBram eens. We moeten inzetten op nieuwe energiebronnen, met name op zonne-energie. Dit is de meest directe vorm van energiewinning (alle energiebronnen vinden hun oorsprong in zonne-energie) en de enige vorm van energie die èn schoon is, èn economisch rendabel, èn overal op te wekken, èn in ruim voldoende mate aanwezig, voor nu èn voor in de verre toekomst. Bovendien levert het direct de vorm van energie die we het meest nodig hebben: elektrische energie. Is meteen de vraag niet meer actueel of we nu wel of niet de oorzaak zijn van de opwarming van de aarde en zijn we minder afhankelijk van andere staten. Naast een drastische reductie van de uitstoot van broeikasgassen krijgen we plaatselijk ook te maken met minder milieuverontreiniging. Andere vormen van schone energie vormen daarop een welkome aanvulling.

  TerrierBram [22] reageerde op deze reactie.

 12. @Henk Botje [21]:
  Energie uit planten is ook rendabel, en met name Cannabis. Minstens 4 keer zoveel biomassa dan de beste concurrenten, Maïs, Suikerriet. Met biomassa kan weer Ethanol en Methanol gemaakt worden. En daar kunnen verbrandingsmotoren op draaien. Cannabis levert ook veel zaad, met olie. Dat kan weer gebruikt worden voor de productie van biodiesel. De opbrengst van zaad Cannabis is ook heel goed. Daarbij levert zaad Cannabis nog steeds biomassa, van de houtkernen. Cannabiszaden zijn prima voedsel voor mens en dier. Vogels zijn er gek op.
  Technische oplossingen, high tech oplossingen om energie te winnen, ik ben er helemaal voor. En oplossingen die in het verleden werkten, doen dat nog steeds. Daarom denk ik dat een gecombineerde grootschalige inzet van deze alternatieven voor aardolie en aardgas de duurzaamheid van de energievoorziening voor Nederland op een hoger peil kan brengen. Hetgeen dus ook duurzaam werkgelegenheid oplevert in Nederland.

 13. :D, nja eigenlijk niet, hiv is bijna de stomste ziekte die er is
  Toch?, ijsberen zijn cool

 14. @Henk Botje [19]:

  “De redenering van Spy-Nose gaat een beetje mank. Natuurlijk zegt één zo’n gebeurtenis wèl veel, daar het hoogst zelden voorkomt en je kunt verwachten dat het juist gebeurt in een situatie waarbij de aarde opwarmt.”

  De keuze van het tijdvenster en de mate van “opwarming” (temperatuurschommelingen) zijn arbitrair. Ze zijn niet objectief vooraf vastgesteld, maar achteraf gekozen met een vooropgezet politiek doel. Bovendien voldoet het klimaatmodel van de IPCC niet aan wetenschappelijk relevante eisen van causaliteit.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Causality_(physics)
  http://www.av8n.com/physics/causation.htm

  “Voor de wetenschap geldt de ijsplaat als barometer voor de opwarming van de aarde.”

  Een misleidend statement.
  “De wetenschap” als zodanig is, om dezelfde redenen, zeer skeptisch over de methodologie van het IPCC, waarover zeker geen algemene consensus onder klimatologen bestaat.

Comments are closed.