Ik zat op dit bericht te wachten. Wanneer wordt de ramp van de zeebeving/vloedgolf nu eindelijk eens verweten aan de mens? En warempel, daar kwam het:

“Menselijk handelen heeft omvang ramp vergroot

– De enorme omvang van de natuurramp in Zuidoost-Azië is mede te wijten aan menselijk handelen. Vooral de ongebreidelde bouw van toeristenoorden aan de kusten en het weghalen van natuurlijke barrières hebben er mede toe geleid dat het dodental nu zo fors kan oplopen.

Volgens Jeff McNeely van de internationale milieuorganisatie IUCN is “de omvang van de ramp zo groot omdat mensen in streken zijn gaan wonen waar ze niet zouden moeten wonen”. “Vijftig jaar geleden waren de kusten in het gebied niet zo dichtbevolkt als nu, met alle toeristenhotels”. Deze hotels vervingen ook niet de traditionele kustdorpen, want die zijn verder van de kust af gebouwd.

Mangrove

Een groot probleem is ook het massaal weghalen van mangrovebossen langs de kusten, vooral ten behoeve van de vis- of garnalenkweek. “Mangrovebossen in ondiep water langs de kusten bieden bescherming tegen onder meer vloedgolven. In de afgelopen twintig of dertig jaar zijn de mangroves weggehaald door mensen die geen oog hadden voor de gevolgen op de lange termijn.”

Ook door de verwoesting van koraalriffen voor de kusten is de natuurlijke bescherming van het land aangetast, aldus McNeely.

—————————————————

Natuurlijk is dit niet allemaal onzin. Zeker niet met de wijsheid achteraf.

Maar het is dezelfde redenering als dat het de schuld is van de ouders dat hun kind aangereden is in de stad. Hadden ze maar op het platte land moeten blijven waar met minder auto’s de kans op een aanrijding een fractie geweest zou zijn.

Of bij de watersnood van 1953 in Nederland dat het de schuld van de mensen was om beneden de zeebodem te gaan wonen. En zo lusten we er nog een hoop.

Hier speelt van deze McNeely de “weg met ons” mentaliteit. Als het ons maar zou lukken om alle mensen van deze planeet weg te krijgen, dan zouden er geen natuurrampen meer zijn. In ieder geval komen ze dan niet meer op het internet!

En als die toeristen daar niet op vakantie gegaan waren en het gebied niet als zodanig was ontwikkeld, dan waren die inboorlingen niet naar de kust gekomen. Dan waren ze in het oerwoud gebleven en allemaal niet ouder dan 30 jaar geworden. Dan was de ramp niet zo groot geweest.

En, Jeff McNeely, nu maar werken dat de EU en de UN dit soort ontwikkelingen verbieden.

3 REACTIES

  1. lkkr boeiend laat ze lekker zeuren, die mensen moeten ook ergens hun geld mee verdienen.

Comments are closed.