Vandaag en morgen zijn belangrijke dagen om Turkije de EU binnen te loodsen. Want dan is er de EU-Top die daarover iets gaat besluiten.

Jan Peter Balkenende doet zijn uiterste best. Hij is naar de EU bazen Gerhard en Jaques gevlogen om instructies en advies te vragen, en daarna naar een stel andere staatshoofden om te proberen de kaarten al vast goed te leggen.

Het moet lukken dat de EU-Top in Brussel geslaagd genoemd kan worden.

Een geslaagde EU-Top is deze keer voor Nederlandse politici immers van enorm belang. Want daardoor kunnen zij later vertellen dat onder hun leiding een essentieel begin gemaakt is aan het lidmaatschap van Turkije. “Het project van de eeuw”! (Overigens was het geloof ik Geert Wilders die het de blunder van de eeuw noemde!)

Veel libertariërs laat het op zich koud of Turkije nu wel of niet lid wordt. Als tenminste Nederland maar uit die EU zou stappen. Dat kan immers een eerste stap zijn naar verder herstel van de soevereiniteit van het individu.

Daarom wordt ook wel gesteld dat het goed is dat er zoveel mogelijk landen lid van de EU worden, hoe meer hoe liever: hoe groter de problemen zullen worden en hoe eerder het zaakje dan uit elkaar zal vallen.

Dat zou zich best zo kunnen ontwikkelen. Erger zou zijn als de EU een steeds machtiger staat zou gaan worden, dan via Oekraïne en andere staten zich verenigen met Rusland, en dan hebben we de drie grote continenten (uit het boek van George Orwell: 1984) die constant met elkaar in oorlog zijn. U weet, in 2010 het machtigste {economische} blok te zijn, is al een concrete doelstelling van de EU.

Waanzin? Ik hoop het! Maar veiliger en beter is toch maar te streven naar een libertarische staat, waar de soevereiniteit van het individu weer wordt erkend. De weg daarheen is via het uittreden van Nederland, en andere landen, en een van de eerste handelingen die wij kunnen beïnvloeden is het afstemmen van de grotere macht aan de EU door de nieuwe grondwet. Dus bij het komende (?) referendum: “EU – NEEN!”

P.S. Er zijn diverse landen die al beginnen met een (richt)datum voor hun referendum te noemen. Voor het Nederlands referendum heb ik die nog niet gehoord. Iemand wel?